Nacházíte se zde: Úvod > Prof. Zölzer se stal členem německé Komise pro radiační ochranu pro roky 2021 a 2022

Prof. Zölzer se stal členem německé Komise pro radiační ochranu pro roky 2021 a 2022

Novinka (10.12.2020)

Prof. Zölzer se stal členem německé Komise pro radiační ochranu pro roky 2021 a 2022

Prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc., proděkan pro zahraniční vztahy ZSF JU, který vyučuje na Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, byl jmenován členem německé Komise pro radiační ochranu pro roky 2021 a 2022. Je to velmi prestižní post, protože tato komise radí Spolkovému ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) v otázkách týkajících se ochrany před ionizujícím a neionizujícím zářením. Komise pro radiační ochranu vydává prohlášení a doporučení týkající se lékařského využití záření, radiačních rizik pro životní prostředí, radiačních zátěží z povolání a souvisejících témat. Je nezávislá a není vázána žádnými direktivami. Komise má několik podvýborů a pracovních skupin, jejichž členem dosud prof. Zölzer byl – a nyní byl jmenován přímo do této komise.

Prof. Zölzer vystudoval fyziku na univerzitách v Kolíně nad Rýnem a v Gießenu v Německu, získal titul Ph.D. (Dr.rer.nat.) v oboru biofyziky v Gießenu v roce 1986, habilitoval v radiační biologii na univerzitě v Essenu v Německu v roce 1996 a na naší fakultě začal pracovat v roce 2004. Profesorem environmentálních věd byl jmenován v roce 2014 poté, co procházel jmenovacím řízením na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho zájem spočívá v hodnocení zdravotních rizik ionizujícího a neionizujícího záření (např. lékařské rentgenové záření, pracovní a rezidenční radon, ultrafialové záření), jakož i v etických aspektech souvisejících s těmito riziky a jejich řízením.

Přiložené obrázky