Nacházíte se zde: Úvod > Promoce absolventů vystřídaly imatrikulace studentů prvních ročníků ZSF JU

Promoce absolventů vystřídaly imatrikulace studentů prvních ročníků ZSF JU

Novinka (11.10.2019)

Promoce absolventů vystřídaly imatrikulace studentů prvních ročníků ZSF JU

Tyto dva dny se v českobudějovickém DK Metropol nesly ve znamení loučení a poté i vítání – promoce absolventů vystřídaly imatrikulace studentů prvních ročníků ZSF JU. Zatímco ve čtvrtek si na pódium pro diplomy přišlo téměř 150 absolventů, pátek patřil čtyřem stovkám nových studentů bakalářských studijních oborů a programů.

Promoce vždy provází dojemná atmosféra loučení s fakultou, spolužáky i vyučujícími, ale také radost z úspěchu a očekávání nové budoucnosti. Nejprve měli promoci absolventi sociálních a speciálněpedagogických studijních oborů. „Jsem hrdá na to, že vás uvádíme do reálného profesního života, v němž budete pomáhajícími odborníky schopnými radit v těžké sociální situaci, blízkými v období zrodu života, poskytujícími pomoc v naléhavých život ohrožujících stavech i těmi, kdo zajistí důstojné odcházení z tohoto světa. Jste to vy, společensky vysoce potřební, bohužel ne vždy společensky docenění,“ konstatovala děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. V inspiraci citátem Jana Amose Komenského popřála absolventům hodně zdraví, štěstí a úspěchů při hledání a nalézání životní cesty. „Ať vzpomínáte na studijní léta strávená na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako na léta, která vás nasměrovala na správnou životní cestu – na cestu, která vede k životnímu úspěchu i osobní spokojenosti. Na cestu, během které potkáte řadu lidí, kterým nabídnete svou pomoc, i ty, kteří budou odhodlaní pomoci vám,“ řekla.

Prorektorka pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., popřála všem absolventům odvahu kriticky myslet, hledat vlastní cesty, nebát se řešit dosud nevyřešené problémy, vidět nové cíle skryté za horizontem našich zvyklostí a odvážit se jít cestami dosud neprošlapanými. „Úspěch nemusí přijít okamžitě. Mnohem častěji je to výsledek dlouhodobé soustředěné činnosti lidí, kteří jsou ochotni se neustále učit něčemu novému, věnovat svému vysněnému cíli čas a námahu a kteří se nezaleknou případných nezdarů,“ řekla absolventům.

Ke studentům prvních ročníků promluvil při páteční imatrikulaci prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor JU pro vědu a výzkum a statutární zástupce rektora, který ocenil, že Zdravotně sociální fakulta je pověstná svou úzkou spoluprací s praxí. Profesní dráhu, na niž její studenti směřují, označil jako poslání. „Velmi si vážím vašeho rozhodnutí studovat na naší univerzitě takto ušlechtilé obory, které mají jednoho společného jmenovatele: pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Ať už trvale, nebo v těžkých okamžicích svého života,“ řekl. Děkanka ZSF JU dr. Chloubová upozornila, že důležitou součástí výuky na naší fakultě jsou komunikační techniky, protože záleží na každém slově, které lidé v těchto profesích pacientům či klientům řeknou – může totiž pohladit po duši, ale také ublížit. „Každý váš počin, každý váš krok, vaše slovo a váš výkon budou bedlivě veřejností sledovány, neboť budete mít v rukou to nejcennější, co člověk má – jeho život,“ zdůraznila.

Přiložené obrázky