Nacházíte se zde: Úvod > Konec studia přináší i nový začátek

Konec studia přináší i nový začátek

Novinka (13.10.2016)

Konec studia přináší i nový začátek

Současné promoce byly o to slavnostnější, že si Jihočeská univerzita a také Zdravotně sociální fakulta nyní připomínají 25. výročí

Celkem 179 studentů ukončilo v podzimním termínu studium na ZSF JU, které ve čtvrtek uzavřely promoce v českobudějovickém Domě kultury Metropol. Tato slavnostní událost měla opět velmi dojemnou atmosféru, protože je důstojným i přátelským rozloučením studentů s jejich vyučujícími a také možností poděkovat rodičům za podporu při studiu. Znamená ohlédnutí za dobou strávenou na vysoké škole, která byla naplněná nejen odbornou přípravou na budoucí povolání, ale také radostmi studentského života.

Současné promoce jsou o to slavnostnější, že letos na podzim si Jihočeská univerzita a také Zdravotně sociální fakulta připomínají čtvrtstoletí své existence. V úvodu to připomněla děkanka fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a zdůraznila, že Jihočeská univerzita se stala významným a uznávaným centrem vzdělanosti, vědy a kultury nejen v regionu, ale i celostátním měřítku. ZSF je druhou největší fakultou Jihočeské univerzity a má již několik tisíc úspěšných absolventů. Děkanka poté absolventům poděkovala, že si před pár lety při rozhodování o svém dalším studiu zvolili právě Zdravotně sociální fakultu JU. „Bylo nám ctí strávit s vámi uplynulý čas, bylo nám ctí zasvěcovat vás do nových poznatků a vědomostí a zároveň otvírat vám nové a dosud nepoznané možnosti a horizonty, bylo nám ctí s vámi spolupracovat,“ řekla s tím, že nyní se absolventi zařazují mezi profesní elitu, na niž jsou kladeny stále vyšší nároky.

V závěru své řeči podotkla, že si vybrali velmi náročné, záslužné a potřebné povolání. „Byli jste obdarováni nadáním pracovat s lidmi v těch nejnáročnějších životních momentech. Stáváte se jejich nadějí, jejich světlem, jejich zítřkem. A pamatujte, že někdy jen váš pouhý úsměv, přívětivé jednání či jen vyřčené slovo od srdce může lidem odkázaným na pomoc v nemoci či v nouzi pomoci mnohem více, než by se dalo předpokládat,“ uvedla prof. Tóthová.

V tomto duchu k absolventům promluvil rovněž prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor JU pro vědu a výzkum a statutární zástupce rektora, který rovněž připomněl 25. výročí Jihočeské univerzity. Promoce jsou podle něho šancí se v této hektické době alespoň zastavit a spatřit v tomto slavnostním obřadu symbol prastaré univerzitní autonomie a symbol začlenění do staleté kontinuity absolventů vysokých škol. „Zvolili jste si studijní obor, a tím svou profesní dráhu, v oblasti, o které se často říká, že není povoláním, ale posláním. Mohu vás ujistit, že si velmi vážím toho, že jste se na tuto dráhu vydali, protože to chce obrovské množství odvahy a zodpovědnosti,“ řekl. Vyjádřil naději, že většina z absolventů se bude tomuto povolání věnovat opravdu naplno. Je to práce s lidmi, navíc ve většině případů ve chvílích, kdy potřebují pomoc. „Ať už bude vaše role jakákoli, je třeba, aby si vás tito lidé pamatovali proto, co jste pro ně udělali dobrého, a ne pro špatnou zkušenost,“ dodal prof. Polívka.

 

Přiložené obrázky