Nacházíte se zde: Úvod > Promocemi ukončilo studium 57 absolventů Univerzity třetího věku ZSF JU – a hned začali plánovat, co se budou učit příště

Promocemi ukončilo studium 57 absolventů Univerzity třetího věku ZSF JU – a hned začali plánovat, co se budou učit příště

Novinka (4.7.2019)

Promocemi ukončilo studium 57 absolventů Univerzity třetího věku ZSF JU – a hned začali plánovat, co se budou učit příště

Čirou radostí ze zaslouženého úspěchu a svátečním zážitkem pro všechny zúčastněné bývají vždy promoce absolventů Univerzity třetího věku, která má na ZSF JU tradici dlouhou už od roku 1991. Nyní školu ukončilo 57 účastníků, kteří studovali v těchto oborech: Kvalita života. Člověk ve zdraví nemoci a tísni, Kvalita života. Zlatá stezka a Kvalita života. Ze života našich předků.

Na nezasvěceného mohlo působit jako paradox, že sotva převzali tento diplom, už plánovali, jaký obor si vyberou příště. „Budeme velmi rádi, pokud vaše dnešní promoce nebude poslední na fakultě,“ loučila se s nimi děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Doc. PhDr. doc. Janě Šemberové, CSc, která stála u zrodu U3V na naší fakultě, je její odbornou garantkou a po všechny ty roky také „dobrou duší“, poděkovala za její neutuchající nadšení a lásku ke vzdělávání. Rovněž poděkovala všem lektorům. „Byly to krásné tři roky,“ shrnula doc. Šemberová.

Užitečnost tohoto typu studia děkanka vystihla citátem amerického podnikatele Henryho Forda: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ Poté se podívala do sálu a konstatovala, že bez ohledu na jejich biologický věk v něm sedí šarmantní dámy a pánové, nikoli starší generace, kterou známe z obrazů Josefa Lady. Jejich motivace ke studiu se různí, pro mnohé to byl dávný sen, který si v mládí nemohli splnit … V každém případě přináší vzdělávání v seniorském věku i nárůst sebedůvěry, pocit zvýšené životní aktivity a zlepšení zdraví, stimulaci mozkové aktivity a trénování paměti, což prospívá i mentální kondici. „Pevně věřím, že udržení a zvýšení kvality života našich posluchačů bylo a je ovlivněno i absolvováním mimořádného studia U3V … Posluchači nám svým soustředěním a upřenými zraky na vyučujícího dodávají příjemný pocit smysluplnosti precizní přípravy. Každý dotaz studujících v průběhu výuky je výrazem koncentrace na probírané téma,“ ocenila způsob, jakým lidé staršího věku přistupují ke studiu na vysoké škole. Popřála všem pevné zdraví a naplněný život a také to, aby se měli o své poznatky s kým dělit. „Není krásnějšího pohledu než ten, kdy vnuk pomáhá své babičce splnit zadání úkolu s využitím moderní výpočetní techniky. Dřív ona jemu četla pohádky a nyní se role se obrací,“ naznačila děkanka.

Prorektor pro rozvoj a vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., zauvažoval nad tím, jak se během 20. století posunul názor na kvalitu života a představy, jak má vypadat spokojený život. Nyní začínáme kvalitu života měřit spíše sociálními než ekonomickými indikátory, více podle něho nabývají na významu pocity štěstí. Souvisí to i s rozvojem zdravotnictví, takže je vlastně logické, že Zdravotně sociální fakulta stála na Jihočeské univerzitě na samém počátku rozvoje celoživotního vzdělávání a ostatní fakulty ji teprve následovaly. Prorektor to velmi ocenil a uvedl, že součástí umění dobře žít je i schopnost pomáhat druhým, což je v seniorském věku obzvláště důležité a cenné. „Každý člověk, který kolem sebe šíří dobrou náladu, je ostrůvkem naděje,“ poznamenal.

Přiložené obrázky