Nacházíte se zde: Úvod > Publikační výzva časopisu Kontakt: Otázky imigrace ze zdravotního a sociálního hlediska

Publikační výzva časopisu Kontakt: Otázky imigrace ze zdravotního a sociálního hlediska

Novinka (22.5.2017)

Publikační výzva časopisu Kontakt: Otázky imigrace ze zdravotního a sociálního hlediska

Odborný a vědecký časopis KONTAKT Zdravotně sociální fakulty JU nabízí v nadcházejícím zvláštním vydání možnost publikovat na téma imigrace. Fenomén imigrace vyvolává obavy výzkumných pracovníků, pracovníků v sociálních službách a politiků v každé oblasti zdravotních a sociálních věd. Ačkoli existuje značný počet literatury zabývající se otázkami imigrace, vyskytuje se jen několik publikací, které se zaměřují na výrazné dynamické faktory, jež ovlivňují to, jak je imigrace vnímána v konkrétních zemích. V souladu s tímto přijímá časopis KONTAKT příspěvky, které se specificky zaměřují na imigraci v určité zemi.
Mezi příklady témat pro předkládání patří:
a) jakou roli a vliv hraje společenskovědní výzkum při informování o imigrační politice nebo o jejím ovlivňování v určité zemi;
b) přehled společenskovědního výzkumu, který byl proveden s imigranty v určité zemi;
c) přehled faktorů, které určují imigrační politiku a praxi v rámci určité země;
d) historická analýza imigračních vzorců a jejich důsledky na dnešní politiku v dané zemi

KONTAKT je odborný a vědecký časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci. Vychází čtvrtletně a je zařazen do celosvětové citační databáze SCOPUS, dále je členem Committee on Publication Ethics (COPE). Do chystaného zvláštního vydání přijímá koncepční, právní a empirické příspěvky na téma imigrace s originálními údaji nebo sekundární analýzou či komplexní literární recenzí. Jsou vítány články z různých perspektiv či ze zavedených disciplín, ale veškerá data by měla odrážet konkrétní zemi.
Uzávěrka pro podání rukopisů končí 30. srpna 2017.
Příspěvky do vědecké části časopisu, zpracované dle Pokynů pro autora, zasílejte prosím v české, slovenské anebo anglické verzi prostřednictvím http://ees.elsevier.com/kont/

Přiložené obrázky

Přiložené soubory