Nacházíte se zde: Úvod > Publikační výzva časopisu Kontakt: Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva

Publikační výzva časopisu Kontakt: Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva

Novinka (6.2.2018)

Publikační výzva časopisu Kontakt: Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva

Téma: Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva (roč. 20, číslo 3/2018)

Časopis KONTAKT nabízí v nadcházejícím zvláštním vydání možnost publikovat na téma zdravotní gramotnost. Zdravotní gramotnost patří k významným činitelům, které se podílejí na kvalitě zdraví. Nízká zdravotní gramotnost zhoršuje zdraví lidí, snižuje kvalitu života a zvyšuje náklady na zdravotní péči.  Zdravotní gramotnost je v současné době důležitou prioritou agendy EU. Počet studií zacílených na zdravotní gramotnost se během posledních deseti let dramaticky zvýšil, nicméně existuje diference mezi teoretickým vymezením zdravotní gramotnosti a jejím praktickým využitím. V souladu s tímto přijímá časopis KONTAKT příspěvky, které se specificky zaměřují na zdravotní gramotnost v určité zemi a u určité cílové skupiny.

Mezi příklady témat pro předkládání patří:

a) jakou roli a vliv hraje společenskovědní výzkum při potřebě zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti;

b) přehled společenskovědního výzkumu, který byl proveden u vybraných skupin obyvatelstva v určité zemi;

c) přehled faktorů, které ovlivňují zdravotní gramotnost;

d) sledování zdravotní gramotnosti v oblastech: zdravotní péče, prevence nemocí, podpory zdraví a výzkum obecné zdravotní gramotnost v jednotlivých státech.

KONTAKT je odborný a vědecký časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci. Časopis vychází čtvrtletně a je zařazen do celosvětové citační databáze SCOPUS, dále je členem Committee on Publication Ethics (COPE).

Uzávěrka pro podání rukopisů končí 31. července 2018

Přijímáme koncepční a empirické příspěvky na téma zdravotní gramotnosti buď s originálními údaji, sekundární analýzou, nebo komplexní literární recenzí. Jsou vítány články z různých perspektiv či ze zavedených disciplín, ale veškerá data by měla odrážet problematiku zdravotní gramotnosti.

Příspěvky do vědecké části časopisu, zpracované dle Pokynů pro autora, zasílejte prosím v české, slovenské anebo anglické verzi prostřednictvím http://ees.elsevier.com/kont/

 

Přiložené obrázky

Přiložené soubory