Nacházíte se zde: Úvod > Rektor Jihočeské univerzity jmenoval Mgr. Ivanu Chloubovou, Ph.D., novou děkankou Zdravotně sociální fakulty JU

Rektor Jihočeské univerzity jmenoval Mgr. Ivanu Chloubovou, Ph.D., novou děkankou Zdravotně sociální fakulty JU

Novinka (21.1.2019)

Rektor Jihočeské univerzity jmenoval Mgr. Ivanu Chloubovou, Ph.D., novou děkankou Zdravotně sociální fakulty JU

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., dnes jmenoval novou děkankou Zdravotně sociální fakulty JU Mgr. Ivanu Chloubovou, Ph.D., a to pro funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023. Stalo se tak na zasedání kolegia děkanky, kam byli pozváni i zástupci Akademického senátu, vedoucí oddělení a další hosté. Rektor JU v úvodu shrnul význam Zdravotně sociální fakulty pro Jihočeskou univerzitu a připomněl, že patří k jejím nejstarším fakultám. Vzhledem k celospolečenskému vývoji tedy zažila jak prudký růst, tak i následné období stagnace, které pro ni bylo kvůli nově nastaveným kritériím hodnocení a rozdělování peněz obzvlášť obtížné. Ale ustála to, dokonce je nyní inspirací pro kolegy z dalších českých vysokých škol, jak se o ZSF JU nedávno pochvalně vyjádřil rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Nadějně rektor Tomáš Machula okomentoval i aktuální vývoj rozpočtu JU, díky čemuž bude moci nová paní děkanka naši fakultu rozvíjet. „Když se opře o to dobré, co tady už je, může nést pomyslný štafetový kolík dál správným směrem,“ uvedl.

Začátkem února tedy Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., vystřídá dosavadní děkanku prof. PhDr. Valérii Tóthovou, Ph.D., která vedla fakultu osm let, tedy po dvě funkční období, čímž naplnila maximálně možnou lhůtu pro funkci děkana. Ivana Chloubová byla celých těchto osm let proděkankou pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU, takže její prostředí velmi dobře zná a chce současné směřování fakulty zachovat a rozvíjet. Budu stavět na tom, co se nám dosud podařilo, a pevně věřím, že udržíme kvalitu, kterou jsme nastavili a máme. Věřím, že vaše očekávání nezklamu. Budu se snažit bojovat za fakultu jako lev – tak jako dosud bojovala paní děkanka,“ řekla dr. Chloubová poté, co poděkovala přítomným za důvěru a zdůraznila, že jejím cílem je, aby naše fakulta měla nadále své pevné místo jak na Jihočeské univerzitě, tak v rámci celorepublikového srovnání. V závěru přítomní poděkovali současné děkance profesorce Valérii Tóthové za všechno, co pro fakultu udělala.

Osmačtyřicetiletá Ivana Chloubová nastoupila po maturitě na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích na neurochirurgické oddělení českobudějovické nemocnice, kde pracovala jako sestra. Dálkově vystudovala obor Pedagogika – ošetřovatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté začala vyučovat odborné předměty na českobudějovické Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole. Na Zdravotně sociální fakultě, která je jednou z osmi fakult Jihočeské univerzity a vzdělává se na ní přibližně 2100 studentů, působí dr. Chloubová od roku 2004. Členové akademického senátu fakulty ji 21. listopadu 2018 zvolili kandidátkou na funkci děkanky pro funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023. Ve volbě neměla protikandidáta a získala 13 hlasů z celkových 13 odevzdaných.

Foto Petr Zikmund

Přiložené obrázky