Nacházíte se zde: Úvod > Sedmý ročník konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století měl silné zahraniční zastoupení

Sedmý ročník konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století měl silné zahraniční zastoupení

Plánovaná akce (15.11.2017 - 16.11.2017)

Sedmý ročník konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století měl silné zahraniční zastoupení

Konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století, jejíž sedmý ročník se konal od středy 15. do čtvrtka 16. listopadu, nastolila mnoho důležitých témat z oblasti sociální práce, budování občanské společnosti či problematiky extremismu v kontextu současného vývoje společnosti. Setkání odborníků, které uspořádal Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, zahájila děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. V úvodu vzpomněla na rok 2011, kdy zahajovala první ročník této akce s nadějí, že se stane tradicí – a nyní již sedmý ročník potvrdil, že toto pravidelné setkání si získalo velký ohlas odborníků z České republiky i ze zahraničí. „Letošní ročník je ještě významnější, protože problematiku lidských práv spojuje se sociální prací. To je velice dobré, protože tyto oblasti jsou úzce propojené: i sociální pracovník se setkává s problematikou lidských práv,“ zdůraznila a popřála účastníkům, aby jejich setkání přineslo nové poznatky a podněty, které pozitivně ovlivní jejich práci a každodenní život.
Pozvání do Českých Budějovic přijala řada odborníků ze zahraničí, jejichž příspěvky byly velmi inspirativní a vzbudily bohatou diskusi. Ta se rozvinula hned po první přednášce, v níž se komunitní sociální práci věnoval Američan Mark A. Small, J. D., Ph.D., z Clemson University v Jižní Karolině. Nastolil totiž provokativní otázku tržní kultury („Vše na prodej“) a také se věnoval životnímu stylu single, což je nový demografický fenomén, který bude čím dál běžnější především ve vyspělých zemích.
O stavu a vize současné občanské společnosti a lidských práv poté promluvil Fahim Quadir, Ph.D., děkan Faculty of Graduate Studies York University v Torontě. Rozvinul téma, jak uskutečnit sen o kosmopolitním občanství a na příkladu Toronta, největšího města Kanady, kde žije téměř 52 procent menšin, kladl velký důraz na liberální vzdělání. „Jeho úspěch nyní závisí na schopnosti univerzit přimět studenty ke kritickému vnímání jak globálních, tak lokálních záležitostí tak, aby studenti mohli záměrně ocenit kulturní diverzitu a začít přemýšlet o řešení globálních problémů bez toho, aby byli v roli ‚civilizátora‘,“ vysvětlil.
Tématu Extrémismus v současné společnosti se věnoval PhDr. Michal Kozubík, Ph.D., z Univerzity Konštantína Filozofa ve slovenské Nitře. Dvě přednášky, a to ve středu i ve čtvrtek, si připravil německý opatrovnický soudce Jürgen Rudolph, autor takzvaného Cochemského modelu zabývajícího se právy dětí při rozvodu nebo rozchodu rodičů. Cílem je řešit opatrovnické spory ku prospěchu dětí. Tzv. Cochemská praxe vznikla v roce 1992 v německém kraji Cochem-Zell, odkud se rozšířila do celé Evropy, kde má řadu příznivců a prokazatelně dobré výsledky. Také v České republice je řada lidí, kteří ji podporují a postupují v souladu s tímto modelem. K rozšíření a ukotvení v právních systémech je však třeba, aby se s jejími principy a výhodami seznámilo co nejvíc odborníků – což také předpokládá doplnění vzdělání u profesí, které zde figurují: soudci, advokáti, pracovníci poraden, soudní znalci, sociální pracovníci (OSPOD) a další. „Zdá se, že mají rozdílné kompetence, ale každý z nich má svou důležitou roli a hodnotu. Pokud někdo z nich vypadne, nefunguje už toto soukolí jako celek,“ zdůraznil soudce, který díky své třicetileté praxi ví, jak důležitou roli v rozvodových sporech hraje čas a jakou brzdou dokáže být přehnaná administrativa.
Jeho cílem je, aby všechny zúčastněné instituce dobře spolupracovaly a v prvé řadě všichni mysleli na to, aby děti při rozvodu či rozchodu rodičů trpěly co nejméně. Instituce proto nesmí být nástrojem pro rodiče, kteří jsou mnohdy konfliktem zcela zaslepeni. Stále je třeba mít na paměti „Kindeswohl“, tedy dobro dítěte. Dítě nikdy neuvažuje jako soudce, který rozhoduje, zda je lepší matka, či otec – dítě totiž miluje oba rodiče a potřebuje stále cítit jejich ochranu.
Právě ve čtvrtek byli na tuto přednášku pozváni i sociální pracovníci (OSPOD) z Českých Budějovic a okolí. Sál E byl zcela naplněný a dr. Rudolph, který předtím ještě poskytl rozhovor Českému rozhlasu, trpělivě vysvětloval podstatu Cochemského modelu a odpovídal na řadu otázek přítomných. V České republice byl už asi desetkrát, mluvil dokonce i v parlamentu. Nedávno byl také dvakrát v Bratislavě a začal spolupracovat se slovenskou Justiční akademií v Omšení. Má velkou oporu v osobě českého  velvyslance v Německu: Tomáš Podivínský se spolkem Cochem.cz dlouhodobě spolupracuje a za jeho podpory vyšel roku 2014 překlad knihy o Cochemském modelu nazvané “Ty jsi MOJE dítě“. V Česku má metoda i řadu dalších příznivců, kteří se osvětu starají například na webu www.cochem.pro. Právě vzdělávání odborníků, kteří jsou do rozvodových sporů zapojeni, je podle autora naprosto klíčové. Proto si velmi vážil možnosti promluvit o tom právě na Zdravotně sociální fakultě JU, která se těmito tématy zajímá a příslušné profese by si zde mohly případně své vzdělání doplnit. „Cítím to jako velmi smysluplné a rád bych tuto vizi podpořil,“ uvedl německý opatrovnický soudce Jürgen Rudolph.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory