Nacházíte se zde: Úvod > Setkání školitelů se zúčastnilo téměř 30 zástupců klinických pracovišť z celého Jihočeského kraje

Setkání školitelů se zúčastnilo téměř 30 zástupců klinických pracovišť z celého Jihočeského kraje

Novinka (9.10.2018)

Setkání školitelů se zúčastnilo téměř 30 zástupců klinických pracovišť z celého Jihočeského kraje

Další z pravidelných setkání školitelů klinických pracovišť, do nichž chodí na praxi studenti Zdravotně sociální fakulty JU, se konalo ve čtvrtek 4. října v prostorách Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) v Jírovcově ulici. Setkání se zúčastnilo téměř 30 zástupců klinických pracovišť z celého Jihočeského kraje, ale pozvání přijali také pracovníci z pracovišť vzdálenějších. Účastníky setkání přivítala ředitelka USV doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., která přítomné seznámila s novinkami v oblasti akreditací nových studijních programů na ZSF JU, které budou realizovány od akademického roku 2019/2020. Školitelé se také seznámili s novou koordinátorkou praxí pro obor Speciální pedagogika-vychovatelství Mgr. Bohdanou Břízovou, Ph.D. Celé setkání bylo zaměřeno na předání informací a aktualit týkajících se odborných praxí a jejich organizace, o čemž přítomné informovala koordinátorka odborných praxí pro sociální obory Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D. Školitelé si navzájem předali zkušenosti s realizací praxí studentů oborů Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a Sociální práce ve veřejné správě. Další setkání školitelů klinických pracovišť je plánováno na letní semestr AR 2018/2019.

Přiložené obrázky