Nacházíte se zde: Úvod > Slavnostní ohlédnutí u příležitosti životního jubilea prof. Miloše Velemínského

Slavnostní ohlédnutí u příležitosti životního jubilea prof. Miloše Velemínského

Plánovaná akce (13.9.2016)

Slavnostní ohlédnutí u příležitosti životního jubilea prof. Miloše Velemínského

V uvolněné atmosféře, ale zároveň i ve vědeckém duchu, se v úterý odpoledne konalo slavnostní ohlédnutí u příležitosti 80. narozenin, které letos v srpnu oslavil prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. Jubilantovi, který je neodmyslitelně spjatý se Zdravotně sociální fakultou, popřáli všechno nejlepší děkanka ZSF JU, rektor JU, pražští kolegové, s nimiž rozvíjí vědecký výzkum, a poté i spolupracovníci z fakulty. Slavnost uzavřelo vystoupení pěveckého sboru ZSF JU, který kromě studentské hymny Gaudeamus igitur a dvou písní zazpíval oslavenci také přání „Hodně štěstí, zdraví …“ Působivé bylo také to, že si účastníci mohli prohlédnout početnou kolekci knih a publikací, jejichž autorem či spoluautorem je prof. Velemínský.

Děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., připomněla, že prof. Velemínský spolupracoval se Zdravotně sociální fakultou již od jejího vzniku. Nejprve jako primář neonatologického oddělení českobudějovické nemocnice, v letech 1998 až 2015 pak byl členem vedení ZSF (z toho sedm let byl jejím děkanem). Když zde začínal jako proděkan pro vědu a výzkum, bylo jeho úkolem rozvíjet vědu v sociálních oborech, což vůbec nebylo snadné. Jako vynikající odborník, vědec a pedagog však dokázal vymyslet, jak spojit zdravotnickou tematiku se sociální. Jeho tým tvořili začínající mladí kolegové a kolegyně, jejichž zkušenosti s vědeckou činností byly malé či žádné. „Učil nás a vedl, sledoval naše kroky a vychoval nás k tomu, abychom rozvíjeli naše obory,“ uvedla děkanka a připomněla také jeho zásluhy v rozvoji oboru Ošetřovatelství. Při úvaze o tom, jak prof. Velemínský ovlivnil fakultu jako člověk, upozornila na jeho schopnost tolerance, důvěry a také to, že nic nenechá náhodě. „Nikdy není spokojený s povrchní informací – a to je velice důležitá vlastnost vědce,“ dodala. Poděkovala mu za vše, co pro naši školu udělal, a předala mu obraz od akademické malířky Renaty Štolbové.

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., označil Jihočeskou univerzitu oslavující letos čtvrtstoletí své existence za „trapně mladou“ v porovnání s úctyhodným jubileem prof. Velemínského. „To, co dělá univerzitu univerzitou a fakultu fakultou, nejsou domy ani vybavení laboratoří, ale lidé. Osobnosti, které se na fakultě vyskytují, jsou největším lákadlem pro opravdu motivované studenty, kteří vědí, proč si ji vybrali. Proto jsme velmi rádi, že máme na naší škole takové lidi, jako je profesor Velemínský,“  řekl rektor JU.

V souladu s osobností jubilanta nebylo toto setkání naplněno  jen gratulacemi a dary, ale i vědeckými poznatky.  Z Prahy přijeli dva hosté, kteří s prof. Velemínským spolupracují na výzkumech. Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., z Pediatrické kliniky 2. LF UK v Praze, FN Motol, vybral jedno ze společně řešených témat a promluvil o současných trendech v diagnostice a terapii infekce močových cest u dětí. Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poté shrnul téma Moderní neonatologie v Čechách. Prof. Velemínského označil za „pionýra české moderní neonatologie“ a připomněl například to, že v roce 1984 založil první samostatné neonatologické oddělení v České republice, které bylo na tehdejší poměry velmi dobře vybavené. „Viděl vždy hodně daleko a ještě za roh,“ řekl uznale prof. Plavka o oslavenci. 

Foto Tomáš Olišar

Přiložené obrázky