Nacházíte se zde: Úvod > Slavnostní promoce připomněly náročnost a prestiž oborů studovaných na ZSF JU

Slavnostní promoce připomněly náročnost a prestiž oborů studovaných na ZSF JU

Novinka (29.6.2017)

Slavnostní promoce připomněly náročnost a prestiž oborů studovaných na ZSF JU

Poslední dva červnové dny patřily promocím, které se tentokrát odehrávaly ve čtyřech skupinách. Ve čtvrtek si pro diplomy přišli absolventky a absolventi oborů Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Zdravotní laborant a Sociální práce ve veřejné správě, poté oborů Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Speciální pedagogika – vychovatelství a dále dvě absolventky doktorského studia a jedna z rigorózního řízení. Odpoledne se při slavnostních promocích setkali zástupci oborů Radiologický asistent, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, Ochrana veřejného zdraví, Civilní nouzová připravenost a Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví. V pátek své studium slavnostně ukončili absolventky a absolventi oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech.

Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., absolventům popřála vše dobré a zdůraznila, že tímto dnem ale jejich úsilí dosáhnout profesionální úrovně v oborech, jež vystudovali, nekončí. K tomu, aby v životě něco dokázali, budou potřebovat především touhu něčeho dosáhnout. Současná doba přitom klade zvýšené nároky na všechny profese, které mají ve středu svého zájmu člověka. „Dnes vstupujete do další etapy svého života. Škola vás vybavila základními znalostmi a dovednostmi – nyní bude již pouze na vás, jak se budete dále vzdělávat, jak budete naslouchat druhým a respektovat jejich znalosti. Chtít něco dokázat bude záležitostí vaší osobní motivace, trpělivosti a pracovitosti. Proto vám mohu jedině přát, abyste našli pro své uplatnění v budoucím zaměstnání vhodné prostředí, dobré a tolerantní spolupracovníky a postupně jste získávali i potřebné zkušenosti,“ řekla.

Připomněla, že z úspěšného zakončení vysoké školy se radují kromě jejich rodičů také jejich učitelé. Být vysokoškolským pedagogem však v dnešní turbulentní době vůbec není jednoduché. Je přímo uměním vyznat se v množství informací, vyselektovat z nich ty podstatné a hlavně umět je podat studentům tak, aby vyvolaly jejich zájem a aby si je zapamatovali a pochopili. Kromě výuky přitom musí pedagogové ještě navíc neustále pracovat na svém vlastním odborném růstu a rozvoji fakulty, což je časově velmi náročné. „Na druhé straně nám stálý kontakt s mladými lidmi a novými informacemi přináší hodně podnětů a nedovolí nám stagnovat,“ poznamenala děkanka.

Prorektor pro rozvoj a vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., míní, že prestiž oborů studovaných na ZSF JU se bude stále zvyšovat, protože o jejich potřebnosti není pochyb. „Věřím, že člověk na vaší fakultě nestuduje jenom pro titul, ale studuje z pohnutek vznešenějších – ze snahy přispět k tomu, aby tento svět byl dobrým místem pro život. Aby i ti, kteří se stali najednou potřebnými, se pomoci dočkali v kvalitě, která odpovídá dnešní moderní společnosti,“ uvedl. Připomněl, jak důležité jsou v těchto povoláních empatie, etika a pokora, protože často více než přístroje léčí naděje, vlídné slovo i schopnost uvědomit si, že každý člověk je jiný. Proto musí být lidé těchto profesí i tak trochu psychology a mít porozumění nejen pro pacienty a klienty, ale také v těchto náročných povoláních chránit sami sebe před pocity vyhoření. „Proto vám přeji příjemné pracovní i soukromé životní podmínky. Nezapomínejte na tolik potřebné soukromé radosti, přátele, rodinu, zábavu, koníčky, cestování či sport. To vše vám pomůže nést tíhu vašeho povolání,“ poradil absolventům prof. Jiroušek.

Vedoucí studijního oddělení ZSF JU Květa Polenová upřesnila, že v květnu a červnu 2017 úspěšně absolvovalo 305 studentů, 60 z nich s vyznamenáním. Čtyři absolventky obdržely Cenu rektora, která se uděluje absolventům magisterských studijních oborů, jejichž celkový výsledek státních závěrečných zkoušek byl klasifikován známkou výborně a vážený studijní průměr za celé studium se vešel do průměru 1,20. Cenu rektora obdržely tyto absolventky ZSF JU: Bc. Hana Čurdová, Bc. Kateřina Kučerová (obě obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory), Bc. Veronika Hlízová (Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví) a Bc. Tereza Černá (Civilní nouzová připravenost).

Foto Pavel Dolejší

Přiložené obrázky