Nacházíte se zde: Úvod > U příležitosti 25. výročí Zdravotně sociální fakulty se konalo slavnostní shromáždění

U příležitosti 25. výročí Zdravotně sociální fakulty se konalo slavnostní shromáždění

Plánovaná akce (25.10.2016)

U příležitosti 25. výročí Zdravotně sociální fakulty se konalo slavnostní shromáždění

Čtvrtstoletí své existence si Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity připomněla slavnostním shromážděním, které se konalo v úterý 25. října. Účastníci zcela zaplnili přednáškový sál E, z něhož byl program přenášený ještě do vedlejšího sálu F pro další hosty. V předsálí byla výstava knih od autorů spjatých se ZSF JU a v chodbě ve 2. patře si zájemci mohli prohlédnout nové postery mapující historii fakulty.

Program moderoval proděkan pro akademické záležitosti Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., který schopnost slavit, odlišovat dny všední a dny sváteční označil za jednu z věcí, jež činí život člověka skutečně lidským a život lidského společenství kulturním. „Pětadvacáté výročí vzniku fakulty by mělo být příležitostí nejen k prezentaci  dosažených úspěchů, ale především k připomenutí si ideálů, na nichž fakulta stojí a které ji udržují – ideálů svobody, humanity a lidské sounáležitosti,“ řekl v úvodu.

Předal slovo děkance ZSF JU prof. PhDr. Valérii Tóthové, Ph.D., která ve svém obsáhlém projevu připomněla některé klíčové okamžiky vývoje fakulty. Podotkla přitom, že ji sice velmi lákalo okomentovat podrobně celé čtvrtstoletí, ale na to by potřebovala několik hodin, či dokonce celý den … Shrnula i současné dění a nastínila budoucí vývoj – popřála fakultě úspěšná léta v její pedagogické, vědecké a publikační činnosti. „Přeji jí, aby se dále rozvíjela a upevňovala svou již vybudovanou pozici. Přeji naší fakultě studenty, kteří na ní budou rádi studovat, absolventy, kteří se k ní budou hrdě hlásit. Rovněž jí přeji dobré, nadšené a kreativní pedagogy, kteří budou chtít svůj osud s fakultou spojit tělem i duší, budou svědomitě vychovávat studenty a připravovat i své nástupce, resp. budoucí kolegy, budou se snažit zodpovědně rozvíjet svůj vědní obor a budou fakultu důstojně reprezentovat uvnitř i navenek, a to nejen po stránce vědecko-pedagogické,“ uzavřela svou řeč děkanka prof. Tóthová.

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. Tomáš Machula. Ph.D., Th.D., připomněl, že výročí ZSF JU je součástí oslavy pětadvacetin celé Jihočeské univerzity, která patří k pětici prvních univerzit založených u nás po roce 1989. Vzhledem k tomu, že se blíží výročí 17. listopadu a předtím ještě 28. října, se v souvislosti s těmito významnými svátky zamyslel nad tím, co znamená vědění. Inspiroval se citátem anglického filozofa Francise Bacona, že vědění znamená moc. Vědění ovšem podle rektora znamená také svobodu a tento vztah je oboustranný: svoboda je branou k vědění a vědění je podmínkou svobody. To je třeba stále připomínat. „Vědění a svoboda spolu souvisí a navzájem se podmiňují. Přeji, aby rozvoj Zdravotně sociální fakulty a Jihočeské univerzity znamenal i rozvoj svobody a aby se občanská a akademická svoboda co nejvíc podepsaly i na dalším rozvoji fakulty,“ konstatoval.

Poté promluvili bývalý děkan prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., a první děkanka ZSF JU doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., která se později ještě za řečnický pult vrátila při křtu knihy U3V. Ještě předtím ale zazněly dvě přednášky: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., promluvil o úloze a poslání univerzity v moderní společnosti a prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., se zabýval tématem „Vztahy mezi zdravotními a sociálními aspekty poskytované péče“.

Před přestávkou ještě proděkan Doskočil představil almanach vydaný k 25. výročí ZSF JU, který vyšel v nákladu 500 kusů. Upozornil, že to není vyčerpávající sumář dosažených výsledků, ale mozaika střípků různého druhu. Stojí převážně na subjektivních výpovědích, vzpomínkách či například poznámkách studentů ze zahraničních stáží, ozvěn z klinických pracovišť a ohlasů veřejnosti. „Neklade si nárok na objektivitu a úplnost, jde jen o zachycení prchavého otisku našich stop, který proud času postupně smývá,“ podotkl proděkan.

Děkanka pak předala ocenění v podobě grafických listů 25 osobnostem, jejichž výběr měl tentokrát jiný klíč než při minulých výročích (seznam oceněných je v příloze této zprávy). Letos měl výběr dvě kritéria – jednak byly oceněny osobnosti, které významným způsobem přispěly k rozvoji fakulty v posledních letech, a také lidé, kteří na fakultě dlouhodobě působí či s ní dlouho spolupracují. „Odvedli poctivý kus práce, třebaže často ve skrytu a skromnosti. Bez jejich píle, přičinění a každodenní rutiny by fakulta nemohla existovat,“ vysvětlil dr. Doskočil. Ocenění lidé dostali grafické listy s motivem jihočeské krajiny od autora Tomáše Lauba, což je absolvent naší fakulty z roku 2007 v oboru Radiologický asistent. Grafiku vystudoval soukromě u akademické malířky Marie Blabolilové a stal se ilustrátorem zdravotnicky zaměřené literatury.

Po předání ocenění následoval křest knihy „Zlatá stezka“, která vznikla v rámci Univerzity třetího věku, a celou slavnost uzavřelo vystoupení pěveckého sboru ZSF JU.

 

 

Přiložené obrázky

Přiložené soubory