Nacházíte se zde: Úvod > Sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič oslavil devadesátiny

Sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič oslavil devadesátiny

Novinka (13.12.2015)

Sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič oslavil devadesátiny

Gratulace byla i příležitostí ujistit bývalého kolegu, že fakulta pokračuje v tom, co započal

Velmi přátelskou atmosféru mělo setkání s PhDr. Miroslavem Dědičem, který v létě oslavil 90. narozeniny a nyní mu k nim na ZSF JU poblahopřáli členové vedení fakulty i jeho bývalí studenti. Při té příležitosti mu poděkovali za celoživotní práci a ujistili ho, že fakulta, kde vyučoval, v ní nadále pokračuje.

Sociální pedagog Miroslav Dědič je především spjatý s historicky první internátní školou pro romské děti na našem území, která vznikla v roce 1950 v Květušíně uprostřed vojenského újezdu Boletice. Jeho životní příběh inspiroval autory knih i filmů, o své poznatky a zkušenosti z práce s národnostními menšinami se ještě před několika lety (byť už mu bylo přes osmdesát) dělil se studenty Jihočeské univerzity.

Takto zaměřená výuka na ZSF JU má podle něho velký smysl. „Mladá generace ovlivňuje svou morální a vědomostní úrovní další mladou generaci. Fakulta vychovává ty, kteří pak budou vychovávat desítky či stovky dalších. Tady je zdroj, základ všeho – jak kultivovaní lidé z fakulty vyjdou, tak potom vypadá jejich práce z terénu,“ vysvětlil.

Když PhDr. Dědiče v úvodu setkání přivítal proděkan pro akademické záležitosti JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D., připomněl, že jeho celoživotní dílo oceňovaly již předchozí generace, váží si ho ta současná a budou ho oceňovat i generace budoucí. „Vaše dílo a přínos pro tuto společnost jsou velmi nadčasové,“ uvedl.

Děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., vzácného hosta ujistila, že fakulta nadále pokračuje v činnostech, které on a PhDr. Eva Davidová uvedli v život. Nyní se jimi zabývají jak kolegové ze sociálních oborů, tak i katedra ošetřovatelství a porodní asistence, jejíž jeden z projektů se soustředí na nadváhu a obezitu romské minority v Jihočeském kraji. „Studenti nesou myšlenky správného učitele. Vaše činy mluví za vás a před námi je ještě dlouhá cesta, abychom aspoň z poloviny udělali to, co vy jste zvládl během celého života,“ řekla děkanka ve chvíli, kdy PhDr. Dědičovi předávala pamětní medaili a pamětní list ZSF JU. Slavnostního okamžiku se zúčastnila i jeho dcera Šárka Troupová s manželem a další hosté. Proděkan Prouza v té souvislosti podotkl, že by si jednou přál zažít obdobnou situaci – aby jeho děti byly také tak pyšné na svého tátu.

K PhDr. Dědičovi se rádi přihlásili i jeho bývalí studenti: proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., vedoucí katedry sociální práce doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. a také doc. PhDr. David Urban, Ph.D. „Mám z nich velkou radost a jsem moc rád, že pokračují v tom, co jsem jim chtěl předat. Dobře si uvědomuji, že vůbec není snadné skloubit povinnosti, které mají ve škole, s praxí v terénu. Už je mi devadesát, takže nemám možnost sledovat jejich počínání, ale když za mnou přijdou, rád jim vždycky pomůžu či poradím,“ řekl dr. Dědič. Při neformální debatě o tom, co mu pomáhalo otevřít srdce romských dětí, pak zazněla i tato vzpomínka: „Fascinovaly je housle a osvědčeným prostředníkem byl míč.“ Výmluvným důkazem, že na to šel správně, je to, že všichni jeho žáci z Květušína v životě uspěli a mnozí jsou se svým učitelem stále v kontaktu.

Vzácným hostem setkání na fakultě byl rovněž doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., spisovatel a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Už řadu let se s panem Dědičem přátelí a jeho příběh i poznatky zaznamenal v monografii Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti – Přemysl Pitter a Miroslav Dědič. Spojil v této v knize osudy dvou nejvýznamnějších osobností sociální pedagogiky v ČR z nedávné minulosti i současnosti, které přispěly jak v teorii, tak v praxi k rozvoji tohoto oboru. Podstatnou částí jejich sociálněpedagogické činnosti byla práce s dětmi, mládeží i dospělými jiných národností, což je velmi inspirující i pro dnešní situaci multikulturní Evropy.

Přiložené obrázky