Nacházíte se zde: Úvod > Součástí projektu Fyzická manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči byly workshopy, které sklidily skvělé ohlasy

Součástí projektu Fyzická manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči byly workshopy, které sklidily skvělé ohlasy

Novinka (22.6.2021)

Součástí projektu Fyzická manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči byly workshopy, které sklidily skvělé ohlasy

Workshopy představující techniky a pomůcky, jak co nejsnáze zvládnout fyzickou manipulaci s pacienty při ošetřovatelské péči, zorganizovala v předminulém a minulém týdnu Zdravotně sociální fakulta JU v simulačním centru zdravotnických oborů. Názorné ukázky užitečné praxe a možnost vše si v klidu a přátelském prostředí vyzkoušet na sobě i kolegyních, které v dané chvíli zastupovaly pacienty, vzbudily velký zájem a přinesly pozitivní ohlasy zúčastněných. Workshopy byly součástí projektu Fyzická manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči, který je interním multidisciplinárním výzkumem ZSF JU. Hlavní řešitelkou je doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče. Do lektorské činnosti byly zapojeny pracovnice tohoto ústavu PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D., PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D., Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. a Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D.

Hlavní sestry z pěti jihočeských nemocnic (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice a Prachatice) zapojených do tohoto projektu vybraly z každé nemocnice deset lidí: všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky i sanitáře. Účastníci se ve skupinách nejdřív zaměřili na své vlastní tělo a učili se všímat si toho, jak pracuje při zvedání břemen a další fyzické práci. Dozvěděli se například, jak důležité je správně si nastavit výšku nemocničního lůžka, a učili se kontrolovat své tělo a zapamatovat si zásady jeho správného držení. Pak přišel na řadu nácvik nejčastějších intervencí: přesun pacienta ze stoje na židli, ze židle na lůžko, změna jeho polohy na lůžku a přesouvání z lůžka na jiné lůžko. Sestra i ostatní nelékařský zdravotnický personál takto manipulují s pacientem během jeho hospitalizace mnohokrát denně a škála těchto procesů je rozsáhlá – proto je nutné vědět, co a jak v této náročné práci pomáhá. Základní pomůcky, jako jsou například kluzné podložky, si všichni mohli vyzkoušet i na vlastní kůži a ověřit si, že při jejich využití je celý proces mnohem méně namáhavý.

„Cílem bylo seznámit účastníky s jinými technikami fyzické manipulace, aby sestry a další zdravotníci šetřili své zdraví, a to zejména záda a svalstvo. Zároveň tím chráníme pacienty, aby nedocházelo k případným poraněním, a to jak fyzickým, tak psychickým. Pokud je totiž s pacientem zacházeno jako s předmětem, necítí se jako lidská bytost, má strach a už dopředu se brání. Lidé, kteří předtím získali špatnou zkušenost, jsou pak někdy vůči zdravotníkům agresivní, takže spolupráce s nimi je o to těžší. Metody, které zde představujeme, přispějí k uvolnění tohoto napětí na obou stranách,“ vysvětlila doc. Trešlová.

V české legislativě není zatím tato problematika dostatečně vyřešena. I proto tento projekt zahrnuje také rozhovory se členy managementu nemocnic, aby pochopili, že je nutné se tím zabývat a investovat i tímto směrem. „Vývoj jde pořád dopředu, neustále přicházejí novinky v ošetřovatelství, takže jsem vděčná, když nám fakulta dává podněty, v čem se můžeme zlepšit. Věděla jsem, že tyto pomůcky existují, ale ne všechny jsem si předtím vyzkoušela. Teď mám pádný argument, že dobře fungují, a nyní je důležité dotáhnout do konce to, co jsme se tady naučily. Tedy trénovat, abychom si zafixovaly správné postoje, a také vyškolit další kolegyně. A samozřejmě získat pro nemocnici pomůcky, o nichž nyní vím, jak moc ulehčí práci personálu,“ shrnula vedoucí sestra interního oddělení prachatické nemocnice Markéta Kubová.

Podle doc. Trešlové byla spolupráce ve všech nemocnicích výborná – mimo jiné i proto, že většina hlavních sester je absolventkami naší fakulty. Jedním z výstupů tříletého projektu, který začal v roce 2019 s cílem zjistit stav způsobu fyzické manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči v praxi a navrhnout způsoby a implementaci nejnovějších trendů do praxe, bude manuál s texty a mnoha fotografiemi, jež názorně popisují správnou manipulaci s břemeny a další úkony. Nové poznatky uvítala také sestra z prachatického interního oddělení Iryna Mahurská, která loni v říjnu absolvovala naši fakultu v oboru Všeobecná sestra. Věděla, že zde vzniká moderně vybavené simulační centrum, poprvé si ho však kompletně prohlédla až nyní. Byla nadšená a považuje ho za velký přínos pro výuku. Nadchlo ji špičkové vybavení a hlavně sofistikované figuríny, které reagují jako živí pacienti. Při workshopu ocenila spektrum pomůcek, které si mohla vyzkoušet. „Některé v nemocnici máme a tady jsme zjistily, co dalšího by nám ještě ulevilo. Kluzné podložky jsou skvělé, pacient je s nimi lehoučký, posazování i otáčení je mnohem snazší. Může to zvládnout i jedna sestra, takže je zachována intimita pacienta a dáme mu i šanci se zapojit a spolupracovat, což člověka může povzbudit,“ popsala své nové zážitky absolventka ZSF JU. Po každém workshopu následovala diskuse a předání certifikátů. Fakulta chystá na toto téma i kurzy celoživotního vzdělávání.

Projekt je podporován Interním multidisciplinárním výzkumem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: Fyzická manipulace s pacientem v ošetřovatelské péči FMP2019-02.

Přiložené obrázky