Nacházíte se zde: Úvod > Soutěž SVOČ vyhrála práce, která zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců

Soutěž SVOČ vyhrála práce, která zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců

Novinka (5.11.2019)

Soutěž SVOČ vyhrála práce, která zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců

V sedmém ročníku soutěže Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ), který se konal v úterý v přednáškovém sále A budovy Vltava/Uran ZSF JU, komise hodnotila pět studentských prací. Pro všechny soutěžící to byla jedna z prvních příležitostí naučit se prezentovat výsledky své vědecké práce. Proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která byla předsedkyní komise SVOČ, v úvodu řekla, že je to důležitá zkušenost, která se studentům bude do budoucna velmi hodit. „Rozvoj ve společnosti má probíhat vždy na základě výsledků výzkumu,“ uvedla s tím, že každá z prací přináší něco nového a má v sobě pozitiva, která vývoj posouvají dál. Všechny přihlášené práce byly podle ní velice zajímavé, takže komise měla při stanovení těch nejlepších nesnadné rozhodování.

Spolu s prof. Tóthovou byly členkami komise doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., a doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. Během dopoledne vyslechly postupně tyto prezentace: Rizikové chování adolescentů v Jihočeském a Karlovarském kraji; Interní systém auditů ošetřovatelské dokumentace; Hodnocení procedurální bolesti v rámci laboratorního screeningu u novorozenců; Specifické rysy hasičských pohádek a Hladina vitamínu D v krvi, faktory, které ji ovlivňují, a její vztah k opakovaným infekcím. Ještě předtím, než studentky změřily své síly, popřála všem hodně štěstí děkanka fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která zdůraznila, že do vysokoškolského prostředí věda patří. „Vážím si studentů, kteří do toho odvážně jdou. Kdo chce svou práci prezentovat před kolegy, už v podstatě vyhrál, protože dokázal, že se nebojí zapojit do tohoto procesu,“ zdůraznila a požádala všechny soutěžící, aby neztráceli odhodlání vědecky pracovat pod vedením svých školitelů. Prof. Tóthová poděkovala rovněž všem vyučujícím, kteří motivují studenty k vědecké odborné činnosti, vedou je a dávají jim cenné rady.

Tento ročník SVOČ nakonec vyhrála Radka Pelenková, studentka programu Porodní asistence ZSF JU, jejíž školitelkou byla Mgr. Alena Machová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče. Zabývala se tématem Hodnocení procedurální bolesti v rámci laboratorního screeningu u novorozenců. Výsledky mohou zlepšit i praxi na neonatologických odděleních, jedná se totiž o aktuální zdravotnické téma. Studentka zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců, přičemž srovnávala dvě pomůcky: lancetu a tenderfoot. „V minulosti byla bolest u nově narozených dětí často bagatelizována. Myslím, že cílem ošetřovatelské péče je i zmírnit bolest, proto jsem si toto téma vybrala,“ vysvětlila. Zkoumala reakce 15 novorozenců v českobudějovické a 15 v táborské nemocnici. Zatímco v Českých Budějovicích používají tenderfoot už druhým rokem, v Táboře se s ním díky naší studentce teprve seznamovali. „Používají tam lancety a chtěli, abych tuto novou pomůcku přinesla. Byli nadšení,“ shrnula Radka Pelenková. Podle jejího zjištění dosud podobná práce srovnávající obě pomůcky neexistuje. Pro svoji bakalářskou práci ještě rozšíří skupinu novorozenců a připraví rozhovory s ošetřujícím personálem.

Druhé místo v soutěži SVOČ 2019 obsadily studentky Klaudie Němečková a Štěpánka Laurenčíková, které pod vedením školitelky Mgr. Ing. Renaty Švestkové, Ph.D., zpracovaly téma Rizikové chování adolescentů v Jihočeském a Karlovarském kraji. Třetí skončila práce nazvaná Interní systém auditů ošetřovatelské dokumentace od Lenky Jindrlové, jejíž školitelkou byla doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., už vyhlásila konání VIII. ročníku SVOČ, do něhož se studenti mohou hlásit od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020. Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích a rovněž e-mailem ve verzi PDF do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 25. března 2020. Ústní obhajoby prací se budou konat ve středu 29. dubna. Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci – ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena. Významnou motivací pro účast ve SVOČ jsou peněžní odměny pro nejlepší, a to za 1. místo 15 000 Kč, za 2. místo 10 000 Kč a za 3. místo 5 000 Kč. Další podrobnosti jsou na webových stránkách ZSF JU Věda a výzkum.

Přiložené obrázky