Nacházíte se zde: Úvod > Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester uspořádal konferenci na téma Sestra v proměnách času

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester uspořádal konferenci na téma Sestra v proměnách času

Plánovaná akce (12.9.2017)

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester uspořádal konferenci na téma Sestra v proměnách času

Bohatou a velmi podnětnou diskusi vyvolal první ročník konference SVVS na téma Sestra v proměnách času, kterou s podtitulem Profese sestry v širších souvislostech aneb nejen o vzdělávání uspořádal 12. září v budově Vltava ZSF JU Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladatelstvím GRADA. Akce, která se odehrála v sále E a její studentská sekce v sále F, byla určená všem sestrám, studentům a vzdělavatelům ošetřovatelství a příbuzných oborů, představitelům profesních organizací a dále všem, kteří se podílejí na rozvoji ošetřovatelství a není jim lhostejná budoucnost profese všeobecné sestry.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, který má celostátní působnost, vznikl v Českých Budějovicích loni v září v době konání mezinárodního kongresu o ošetřovatelství, který hostila Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Úterní konferenci zahájila děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., podle níž uplynulý rok ukázal, že myšlenka založit tento spolek byla správná, aby se konečně podařilo vybojovat to, co patří k sesterské profesi – adekvátní vzdělání s odpovídajícími kompetencemi. „Tato konference dává příležitost, abychom se naučili nahlas vyjadřovat, co cítíme a co chceme dělat, vydiskutovat i negativní pocity a názory, obhajovat je i vysvětlovat,“ řekla v úvodu. Prezidentka SVVS Mgr. Jana Maňhalová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU upřesnila, že tato konference je koncipovaná tak, aby se na ní setkali jak lidé působící na akademické půdě, tak sestry z praxe a studenti, což se zde podařilo.

Děkanka ZSF JU v úvodním příspěvku otevřela téma Závisí budoucnost zdravotnictví na sestrách? Zareagovala na skutečnost, že prvního září vstoupila v platnost novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, která přinesla změny ve vzdělávání všeobecných sester. Proti nim hned od počátečních návrhů protestovala nejen Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, v jejímž čele prof. Tóthová stojí, ale i řada dalších odborníků. Přesto politici novelu prosadili.

Jejich rozhodnutí na konferenci kritizoval přední český odborník na kvalitu ve zdravotnictví MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan pro výuku a studium 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém vystoupení nazvaném Kvalitu dělají sestry kriticky shrnul dopady schválené novely a označil ji za prohranou bitvu, nikoli však za prohranou válku. Je totiž třeba stát si za svými názory, trpělivě je vysvětlovat a získávat na svoji stranu veřejnost – a i proto je podle něho užitečná i taková akce jako konference SVVS. „Pacient ví, že je lépe jít s operací kolene k ortopedovi a ne k běžnému chirurgovi, ale už neví, jakým přínosem je vzdělání pro profese nelékařské – a není jeho povinností si to zjišťovat. To se dá změnit jen trvalým vysvětlováním směrem k odborné, ale i laické veřejnosti,“ uvedl.

Řadu reakcí vyvolal příspěvek nazvaný Postoj Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ke změnám ve vzdělávání sester, s nímž vystoupil ředitel této školy a předseda Asociace zdravotnických škol ČR PhDr. Karel Štix. Analýza dopadů novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou nyní s kolegy zpracovává, totiž dává tušit, že tato změna českému zdravotnictví vůbec nepomůže – spíše naopak.

 

 

Přiložené obrázky