Nacházíte se zde: Úvod > Studenti Jihočeské univerzity mohou hodnotit výuku za letní semestr 2016/17 už jen do pátku 8. září

Studenti Jihočeské univerzity mohou hodnotit výuku za letní semestr 2016/17 už jen do pátku 8. září

Novinka (16.8.2017)

Studenti Jihočeské univerzity mohou hodnotit výuku za letní semestr 2016/17 už jen do pátku 8. září

SHV patří mezi jednu z povinností, které musí studenti v každém semestru splnit před zápisem do semestru dalšího

Už jen pár dní zbývá na Studentské hodnocení výuky (SHV), které se týká uplynulého letního semestru - je totiž přístupné pouze do pátku 8. 9. 2017. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů v prezenční i kombinované formě mohou hodnotit výuku v elektronickém systému SHV na adrese www.shv.jcu.cz. Kvalitu výuky v jednotlivých předmětech je možno ohodnotit jednak na číselné stupnici, jednak je možno vkládat i slovní komentáře.

SHV je důležitým nástrojem zjišťování spokojenosti studentů s výukou, poskytuje vyučujícím cennou zpětnou vazbu a pomáhá zvyšovat úroveň výuky na fakultě. „Potřebujeme znát názor těch, kterým jsou naše přednášky, semináře a další formy výuky určeny, tedy vás, studentek a studentů ZSF JU. Abychom si však mohli udělat z vašeho hodnocení objektivní obrázek, je nezbytné, aby se SHV účastnilo co nejvíce studentek a studentů. Z tohoto důvodu je SHV povinné a patří mezi jednu z povinností, které je třeba v každém semestru splnit před zápisem do semestru dalšího. Prosím vás tedy, abyste tuto povinnost vzali vážně nejen jako nařízení, které je třeba splnit, ale jako možnost aktivně ovlivňovat úroveň studia na vaší fakultě,“ vysvětlil studentům proděkan pro akademické záležitosti ZSF JU Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

Přiložené obrázky