Nacházíte se zde: Úvod > Státní zdravotní ústav uspořádal ve spolupráci s naší fakultou Den zdraví na českobudějovickém náměstí

Státní zdravotní ústav uspořádal ve spolupráci s naší fakultou Den zdraví na českobudějovickém náměstí

Plánovaná akce (24.9.2020)

Státní zdravotní ústav uspořádal ve spolupráci s naší fakultou Den zdraví na českobudějovickém náměstí

Regionální centrum podpory zdraví Státního zdravotního ústavu uspořádalo ve spolupráci se ZSF JU a dalšími partnery ve čtvrtek 24. září Den zdraví na náměstí Přemysla Otakara II. Veřejnost se seznámila s tématy týkajícími se zdravého životního stylu, prevence nemocí a vyzkoušela si řadu aktivit. Akci přálo počasí a lidé o nabízená témata projevili velký zájem. Celý program byl zdarma.

Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity zastupovalo Centrum prevence civilizačních chorob: Odborníci a studenti se tentokrát zaměřili hlavně na onkologickou prevenci (samovyšetření prsu a varlat), dentální hygienu a měření tuku v těle – včetně výživového poradenství, které upozorňovalo hlavně na množství cukru v potravinách a nápojích. Právě tato názorná forma měla u veřejnosti velký úspěch, stejně jako velmi působivé modely, na nichž se lidé učili samovyšetření a také správnému čištění zubů. „Užitečné bylo, že se tentokrát na akci podílelo víc organizací, takže byla velmi pestrá a nabitá informacemi. Asi šedesát účastníků si prošlo opravdu všechna stanoviště a další lidé si vybírali, co je zajímá. S několika jsme se domluvili na tom, že navštíví naše centrum prevence a probereme tam jejich témata individuálně,“ shrnula Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., koordinátorka Centra prevence civilizačních chorob ZSF JU.

Celkem bylo pro veřejnost připraveno pět stanovišť: kromě naší fakulty také SZÚ, který nabídl měření krevních parametrů (glykémie + cholesterol), Rozkoš bez rizika testovala na HIV. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice představila ukázky a nácvik první pomoci u úrazů a nehod a Český červený kříž dal laikům možnost vyzkoušet si na vlastní kůži první pomoc.

Zájem veřejnosti vzbudila nově vydaná publikace Zdravotní gramotnost, která obsahuje 17 témat – brožury na jednotlivá témata si mohli zájemci odnést domů zdarma. Materiál vznikl v rámci realizace IP projektu ZSF JU (řešitelkou byla prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.) ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje „Zapojení studentů a akademických pracovníků ZSF JU do vzdělávání ve zdravotnické problematice v Jihočeském kraji“.

Přiložené obrázky