Nacházíte se zde: Úvod > Státní zdravotní ústav uspořádal ve spolupráci s naší fakultou Den zdraví na českobudějovickém náměstí

Státní zdravotní ústav uspořádal ve spolupráci s naší fakultou Den zdraví na českobudějovickém náměstí

Novinka (24.9.2021)

Státní zdravotní ústav uspořádal ve spolupráci s naší fakultou Den zdraví na českobudějovickém náměstí

Regionální centrum podpory zdraví Státního zdravotního ústavu uspořádalo ve čtvrtek 23. září Den zdraví, který se konal od 12 do 17 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Veřejnost se seznámila s tématy zdravého životního stylu, prevence nemocí a vyzkoušela si prakticky řadu aktivit. Den zdraví je součástí preventivních programů projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (EPOZ), jehož cílem je snižování nerovností v přístupu ke zdraví a zdravotním službám v České republice a prodloužení života ve zdraví.

Den zdraví zorganizoval Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Rozkoší bez Rizika. Návštěvníci mohli absolvovat měření tělesných a krevních parametrů a dozvědět se řadu důležitých informací z oblasti rizikových a preventivních faktorů zdraví. Celkem bylo pro veřejnost připraveno pět stanovišť. Celý program byl zdarma.

Zdravotně sociální fakulta dostala na náměstí velký prostor  její Centrum prevence civilizačních chorob nabízelo měření krevních parametrů (glykémie + cholesterol), poskytlo informace týkající se onkologické prevence (samovyšetření prsu a varlat), měření tělesných parametrů a v dalším stánku byla ještě poradna zdravé výživy. Vyučující i studenti zaznamenali velký zájem: asi 220 účastníků, z toho 150 zájemců o měření.

Rozkoš bez rizika prováděla testování na HIV, syfilis a hepatitidu C. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice nabídla ukázky a nácvik první pomoci u úrazů a nehod a nácvik správné dentální hygieny.

Projekt EPOZ vychází z nezpochybnitelné potřeby intervence do podpory zdraví a prevence nemocí, v nichž ČR obecně vykazuje nepříznivý stav. Zejména lidé ohrožení sociálním vyloučením nemají rovný přístup ke zdraví a zdravotním službám a informacím o zdravém životním stylu v důsledku života, v němž se vyskytují silné rizikové faktory v jiných oblastech, než je zdraví  chudoba, nezaměstnanost a nedostatečné vzdělání. Projekt EPOZ nabízí efektivní preventivní programy a postupy, které dlouhodobě slouží k podpoře protektivních faktorů životního stylu.         

Přiložené obrázky