Nacházíte se zde: Úvod > Celostátní konference zdravotní péče Charity ČR se zabývala kvalitou ošetřovatelské péče

Celostátní konference zdravotní péče Charity ČR se zabývala kvalitou ošetřovatelské péče

Plánovaná akce (19.9.2019)

Celostátní konference zdravotní péče Charity ČR se zabývala kvalitou ošetřovatelské péče

Dvoudenní setkání přivedlo na ZSF JU od 19. do 20. září odborníky z celé republiky

 

Více než 80 lidí, kteří se věnují pomáhajícím profesím, se ve čtvrtek a v pátek 19. až 20. září setkalo na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity při celostátní konferenci zdravotní péče Charity ČR. Byla to v pořadí již osmá konference tohoto druhu, stěžejním tématem letošního ročníku byla kvalita ošetřovatelské péče. V úvodu hosty přivítal na naší fakultě, která je zaměřena právě na vzdělávání lidí v pomáhajících profesích, proděkan pro akademické záležitosti Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Pozdravil účastníky nejen za sebe, ale i za celé vedení ZSF JU. „Vážíme si toho, že naše fakulta je místem konání této konference, kterou shledáváme jako velmi důležitou. Jsem rád, že Charita je naším důležitým klinickým pracovištěm, kam chodí naši studenti na praxe, a je také důležitým místem, kde nacházejí uplatnění naši absolventi,“ zdůraznil proděkan.

Konferenci, kterou pravidelně pořádá jedna z diecézí, zahájil ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout a prezident Charity ČR Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. Připomněl, jaký význam má setkání. „Přednášku si člověk může přečíst, informace se dozví třeba po telefonu nebo si je někde najde, ale absolutně důležité je vidět se tváří v tvář. To nejde ničím nahradit. Zde potkáváte přátele, spolupracovníky  lidi, s nimiž táhnete za jeden provaz,“ řekl a všem popřál veliké obohacení z pobytu na naší fakultě. Shrnul tři výhody domácí zdravotní péče: pobyt doma má pozitivní vliv na psychiku klienta, je minimální riziko další nákazy a velký význam má také to, že člověk může být v nepřetržitém kontaktu se svými blízkými a pobývá v prostředí, které dobře zná, což je nesmírně důležité zvláště pro starší lidi. „Určitě je jednodušší shromáždit pacienty do ústavu či nemocnice, než jít dům od domu od pacienta k pacientovi,“ poznamenal s velkou úctou k práci, kterou lidé z charity vykonávají.

Proděkan Doskočil, vysokoškolský pedagog zaměřený na filozofii a etiku, považuje spolupráci naší fakulty coby vzdělávací instituce s oblastí praxe, tzv. aplikační sférou, za oboustranně smysluplnou. Účastníky pak v průběhu konference oslovil ještě jednou, kdy se jim představil v roli nemocničního kaplana. Letošní ročník konference přinesl zdravotnická, sociální i právní témata, věnoval se domácí hospicové péči i doprovázení umírajících. Velký ohlas sklidila přednáška Geriatrická křehkost, s níž vystoupila Alena Polanová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU  sestra a vysokoškolská pedagožka se zaměřením na komunikaci ve zdravotnictví a chirurgické obory. Rozpoutala živou diskusi a představila také kurzy ošetřovatelské péče o pacienta s geriatrickou křehkostí, které ZSF JU chystá otevřít na podzim jak pro sestry, tak pro veřejnost.

Přiložené obrázky