Nacházíte se zde: Úvod > Student oboru Fyzioterapie z Litvy právě absolvuje svou dvouměsíční klinickou praxi na naší fakultě

Student oboru Fyzioterapie z Litvy právě absolvuje svou dvouměsíční klinickou praxi na naší fakultě

Novinka (9.7.2019)

Student oboru Fyzioterapie z Litvy právě absolvuje svou dvouměsíční klinickou praxi na naší fakultě

Dvouměsíční klinickou stáž v rámci programu Erasmus+ absolvuje nyní na ZSF JU Maksim Dolgopolov, student bakalářského studijního oboru Fyzioterapie na Klaipeda State University of Applied Sciences v Litvě. Praktická výuka se odehrává na klinických pracovištích fakulty ve Slatinných lázních Třeboň, v Rehabilitačním a regeneračním centru Borovany a fakultním Centru fyzioterapie: čtyři týdny stráví v Třeboni a po dvou týdnech v Borovanech a v Centru fyzioterapie ZSF JU. Věnují se mu vyučující, kteří tam pracují, i ostatní studenti, kteří zde momentálně absolvují své klinické praxe. "Maksim je velmi samostatný, sám bydlí na koleji, dojíždí autobusem a přes určitou jazykovou bariéru zejména starších klientů se velmi dobře orientuje v provozu. V Lázních Třeboň zatím působil na oddělení elektroléčby, skupinového cvičení na tělocvičně a v bazénu, příští týden bude na individuálních cvičebnách fyzioterapie. Mluví anglicky, ale snaží se porozumět některým základním frázím v češtině,“ líčí garant oboru Fyzioterapie PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

Spolupráci s univerzitami v pobaltských zemích se Zdravotně sociální fakultě JU podařilo rozvinout v předchozích letech. Nově byly našim zahraničním partnerům nabídnuty dvouměsíční odborné stáže pro studenty oboru Fyzioterapie a od akademického roku 2018/2019 u probíhají výměny studentů v tomto oboru recipročně. O přijímání zahraničních stážistů projevila zájem tato klinická pracoviště naší fakulty: Bertiny lázně, Rehabilitační centrum v Borovanech a Centrum fyzioterapie ZSF JU. „Při stážích zahraničních studentů mají studenti fakulty, ale i odborný personál těchto zařízení, šanci procvičit si angličtinu. Velké díky za jejich vstřícnost patří všem, kteří se podílejí na zajištění odborného programu Maksima.“ uvedla Ing. Jana Ředinová z Kanceláře pro zahraniční vztahy ZSF JU.

Přiložené obrázky