Nacházíte se zde: Úvod > Studenti doktorských studií v oboru ošetřovatelství ze zemí V4 přijeli na konferenci, kterou uspořádala ZSF JU

Studenti doktorských studií v oboru ošetřovatelství ze zemí V4 přijeli na konferenci, kterou uspořádala ZSF JU

Novinka (14.9.2021)

Studenti doktorských studií v oboru ošetřovatelství ze zemí V4 přijeli na konferenci, kterou uspořádala ZSF JU

Druhý ročník mezinárodní konference, jejímž cílem je podpořit studenty doktorských studií v oboru ošetřovatelství, uspořádala naše fakulta od čtvrtka do pátku 9. – 10. 9. 2021. Zúčastnilo se 32 aktivně přednášejících doktorandů ze zemí Visegrádské čtyřky (V4), tedy z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Vystoupili s příspěvky zaměřenými na oblasti chirurgické, gynekologické, kardiologické, interní, hodnocení geriatrických syndromů, využití studijních metod či validace a praktické zkušenosti s využitím hodnotících nástrojů.

Pro tuto akci má zcela zásadní význam, aby se mohla uskutečnit prezenčně, proto se v pandemickém období na rozdíl od jiných konferencí nekonala online formou. „Cílem je, aby účastníci mezi sebou navázali kontakty, zjistili, jaká témata kdo řeší, a začali navzájem spolupracovat,“ vysvětlila prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

„Studenti měli možnost prezentovat své připravované nebo již realizované projekty, které posuzovala odborná porota. Nejedná se tedy o klasickou konferenci, kde se prezentují pouze výsledky výzkumných řešení, ale smyslem je podpořit připravované nebo realizované projekty za pomoci názorů odborné komise,“ upřesnil za organizační tým Mgr. Jan Neugebauer, doktorand z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Hlavní část konference se odehrála ve čtvrtek, převážně v angličtině, ale součástí byla i sekce přednášek v češtině. V pátek přišel na řadu odborný workshop, který vedli odborníci z Fakulty zdravotnických věd University of Pécs v Maďarsku: prof. Dr. József Betlehem, Ph.D., spolu s dr. Bálint Bánfai. Workshop probíhal ve dvou blocích. Tématem přednáškového bloku byla zdravotní gramotnost, konkrétně význam znalostí o první pomoci, díky nimž lze zabránit předčasnému úmrtí – a to i v souvislosti s pandemií koronaviru. Druhá část workshopu byla věnována analýze odborných publikací. Všem participantům byl představen systém revidování, pomocí kterého následně zkoušeli efektivně zhodnotit připravené studie.

Během následujících dní obdrželi organizátoři ze ZSF JU mnoho e-mailů s poděkováním, oceněním vřelého přijetí a oceněním tvůrčí či rodinné atmosféry. Jsou důkazem, že se pořadatelům povedlo všechny cíle konference naplnit a studenti doktorských studií se více sblížili, někteří navázali i přátelské vazby.

Proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU byla s celou akcí velmi spokojena. „Doktorandi naší fakulty dokázali, že mají i výborné organizační schopnosti. Tato konference je zvláštní i tím, že ji komplexně organizují doktorandi a garant doktorského programu jenom „z dálky“ sleduje jednotlivé kroky. Dokázali, že jsou schopni připravit kromě programu všechno, co souvisí s hladkým průběhem konference a spokojeností účastníků. Byla jsem na doktorandy z naší fakulty velice pyšná, a to nejen za organizaci, ale i za vynikající prezentaci příspěvků ze svých disertačních prací. Účastníci konference pozitivně hodnotili celý průběh a příjemnou, tvůrčí, pracovní atmosféru, ve které probíhaly diskuse k jednotlivým příspěvkům,“ zhodnotila prof. Tóthová.

Přiložené obrázky