Nacházíte se zde: Úvod > Studenti oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost se zúčastnili cvičení ZÓNA 2019

Studenti oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost se zúčastnili cvičení ZÓNA 2019

Novinka (22.6.2019)

Studenti oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost se zúčastnili cvičení ZÓNA 2019

Simulovaná havárie v Jaderné elektrárně Temelín byla hlavním tématem cvičení Zóna 2019, které se odehrálo v úterý 11. června v Písku. Jeho cílem bylo prověřit připravenost krizových štábů a jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, a to především v oblasti spojené s ochranou obyvatelstva v okolí jaderné elektrárny. Zúčastnilo se ho také 13 studentů ZSF JU. „Toto cvičení se koná jednou za dva roky a vždy je to pro naše studenty cenná zkušenost, protože se přímo dotýká toho, co u nás studují – připravují se na profesi odborníků na krizové řízení. Při tomto cvičení vidí všechny složky integrovaného záchranného systému v činnosti, navíc naši vyučující jsou ti hlavní lidé, kteří to celé koordinují,“ řekla ředitelka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.

Cvičení bylo zaměřené na evakuaci osob a jejich dočasné ubytování, monitorování radiační situace či uzavření havarijní zóny. Byla to náročná zkouška jak pro krizový štáb, tak pro přijímací středisko obce s rozšířenou působností Písek a vybrané místo nouzového ubytování ve městě Písku. Cvičilo se štábní i reálnou formou. Funkčnost jednotlivých pracovišť jako figuranti prověřili studenti ZSF JU z 2. ročníku oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, z 1. ročníku oboru Civilní nouzová připravenost a také noví příslušníci Policie České republiky.

Aleš Kudlák, který je tajemníkem krizového štábu ORP Písek a zároveň členem Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU, poděkoval za aktivní účast našich studentů. Ti prověřili připravenost cvičících pracovišť a v průběhu cvičení mohli nabrat další informace a zkušenosti pro své další studium. To vše za přítomnosti rozhodčích z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z Jihočeského kraje.

Velké překvapení čekalo na studentky oboru Civilní nouzová připravenost. Náhodně byly vybrány k provedení dozimetrické kontroly, kterou jim skrytě uskutečnil bývalý student našeho ústavu a současný příslušník oddělení ochrany obyvatelstva, odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Mgr. Adam Hendrych. "Mě osobně zaujala šance vidět fungování přijímacího střediska, a to se všemi náležitostmi, které by se prováděly i v případě opravdové mimořádné události, včetně karanténních opatření a dekontaminace. Do detailu bylo provedeno i místo nouzového ubytování, kde proběhla kontrola OP a ubytování," shrnula Tereza Třešničková ze 2. ročníku Ochrany obyvatelstva se zaměřením na CBRNE.

Odkaz na video ze cvičení, kde jsou zachyceni i naši studenti, je pod touto zprávou.

Přiložené obrázky