Nacházíte se zde: Úvod > Studenti oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE navštívili Domov pro seniory Staroměstská

Studenti oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE navštívili Domov pro seniory Staroměstská

Novinka (7.12.2016)

Studenti oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE navštívili Domov pro seniory Staroměstská

Cílem bylo zvýšit informovanost seniorů v oblasti, kdy může být ohrožen jejich život, zdraví či majetek

Šest studentů 3. ročníku oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE pod vedením vyučující z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Ing. Mgr. Marie Charvátové navštívilo letos v listopadu Domov pro seniory Staroměstská 27 v Českých Budějovicích, kde se aktivně zapojili do osvěty v otázkách ochrany obyvatelstva.

Seznamovali klienty s doporučenými způsoby chování v případě vzniku mimořádných událostí, tísňovými čísly volání, obsahem evakuačního zavazadla, způsoby improvizované ochrany atd. „Cílem bylo uplatnit znalosti i dovednosti získané během studia a předat je dál široké veřejnosti. V důsledku tedy zvýšit informovanost seniorů v oblasti, kdy může být ohrožen jejich život, zdraví či majetek,“ upřesnila vyučující.

Studenti vysvětlovali základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva, klasifikaci mimořádných událostí i to, jak se v daných situacích chovat. Vytvořili na toto téma i dotazník, který se seniory vyplnili a pak vyhodnotili. Vznikl výukový blok, kdy studenti seniorům objasňovali problematiku ochrany obyvatelstva, zejména ve vztahu k jejich sebeochraně. „Byla to první akce svého druhu, ale setkala se s velkým ohlasem zúčastněných seniorů a personál si pochvaloval připravenost kurzu i samotné studenty. Díky kladnému hodnocení budeme akce podobného druhu pořádat brzy znovu,“ dodala Marie Charvátová.

Přiložené obrázky