Nacházíte se zde: Úvod > Studenti oboru Ochrana veřejného zdraví se opět zapojili do preventivního programu "Hrou proti AIDS"

Studenti oboru Ochrana veřejného zdraví se opět zapojili do preventivního programu "Hrou proti AIDS"

Novinka (8.3.2019)

Studenti oboru Ochrana veřejného zdraví se opět zapojili do preventivního programu "Hrou proti AIDS"

Devět tříd z druhého stupně základních škol z Českých Budějovic se v tomto období postupně vystřídá na Zdravotně sociální fakultě JU, která se i letos zapojila do projektu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nazvaného „Hrou proti AIDS“. Proškolí je čtyři studentky a jeden student 3. ročníku, kteří na naší fakultě studují obor Ochrana veřejného zdraví. Zábavnou a interaktivní formou je seznamují s pravidly prevence a všemi riziky onemocnění HIV/AIDS a dalšími pohlavními chorobami.

V pátek se v přednáškovém sále A takto vzdělávali žáci ze základní školy J. Š. Baara. Projekt se týká zejména 8. a 9. tříd. „Přivedla jsem dvacet žáků z 8. B. Téma je samozřejmě zajímá – a je určitě lepší, že s nimi o tom mluví někdo jiný než učitel a že jsou v jiném prostředí než ve škole,“ shrnula třídní učitelka Michaela Pichová. Projekt pochválila, podle jejího názoru by se však s problematikou měli žáci tímto způsobem seznamovat spíš už v sedmých třídách. Mnozí rodiče totiž využívají možnosti odkladů, takže jejich děti nastupují do základní školy později, jsou tedy starší, než bývalo běžné.

Naše studenty nejdřív v úterý proškolil Jiří Stupka ze Státního zdravotnického ústavu a pak se přesvědčil, zda o tom dovedou se žáky vhodně mluvit. Dál už vysokoškoláky nechal pracovat samostatně, protože mají tu výhodu, že jsou žákům věkem bližší než učitelé a rodiče. Tato spolupráce SZÚ s naší fakultou má už úspěšnou tradici z minulých let, což zaručuje, že naši studenti jsou schopni školákům dobře předat potřebné informace. „Hlavně se hodně ptejte, nebojte se zeptat na cokoli,“ pobízela žáky studentka Magdalena Nováková. Její kolegyně Monika Malínková a Diana Lisá oceňovaly, že školáci jsou hodně otevření a také velice soutěživí – díky tomu, že informace jsou předávány formou zábavné soutěže, se aktivně zapojují a chtějí, aby jejich tým vyhrál. Z reakcí dětí studentky nejvíc překvapilo, že se mylně domnívají, že je před HIV je mohou ochránit antikoncepční pilulky, či že tento virus přenáší i klíšťata.

V úvodu se účastníci rozdělili do skupin a postupně se prostřídali na pěti stanovištích: první je nazvané Cesty přenosu viru HIV, druhé Zábrana nechtěnému těhotenství, pohlavně přenosným infekcím a HIV, třetí je Láska, sexualita a ochrana před HIV, kde je řeč hlavně o kondomech coby jediné spolehlivé ochraně před HIV a žáci tam dostávají i praktické úkoly včetně toho, aby se naučili s kondomem manipulovat. Následuje stanoviště č. 4 Sexualita řečí těla (pantomima) a poté příběh člověka žijícího s HIV/AIDS – komu musí pacient o svém onemocnění říci a jaká jsou s tím spjatá omezení.

Za dvě vyučovací hodiny dostanou žáci obrovské množství informací od lidí, kteří jsou jen o trochu starší než oni, díky čemuž mohou vstřebat informace lépe, než kdyby je dostali od učitelů v běžné škole. Naši studenti v tomto peer programu získávají užitečné zkušenosti, protože součástí jejich budoucí práce bude i preventivní činnost.

Přiložené obrázky