Nacházíte se zde: Úvod > Studenti oboru Zdravotnický záchranář učili středoškoláky při Dni s Jihočeskou univerzitou základy první pomoci

Studenti oboru Zdravotnický záchranář učili středoškoláky při Dni s Jihočeskou univerzitou základy první pomoci

Novinka (28.10.2019)

Studenti oboru Zdravotnický záchranář učili středoškoláky při Dni s Jihočeskou univerzitou základy první pomoci

Na čtyři sta středoškoláků z 15 jihočeských škol přišlo v pátek do kampusu, kde se konal Den s Jihočeskou univerzitou. Každá z fakult tam měla stanoviště, jímž reprezentovala své zaměření tak, aby zaujalo studenty středních škol, něco se tam dozvěděli a setkali se přímo se studenty dané fakulty. Ze širokého spektra studijních programů a oborů, jež nabízí Zdravotně sociální fakulta, organizátoři vybrali zástupce oboru Zdravotnický záchranář, kteří přinesli dva resuscitační modely a učili základy první pomoci. Dvě studenty oboru Všeobecná sestra představovaly na našem stanovišti celkové zaměření fakulty a také služby Centra prevence civilizačních chorob – jako malou ukázku nabízely měření tlaku a BMI, čehož využili nejen středoškoláci, ale i zaměstnanci univerzity.

Všichni studenti reprezentovali naši fakultu velmi přátelsky a neformálně, aby byla pro středoškoláky přitažlivá a neostýchali se jich zeptat na nic, co je zajímá, včetně náročnosti přijímacích zkoušek a studia. „Tato forma, kdy se vysokoškoláci přímo věnují středoškolákům, bývá často účinnější, než když informace předávají pedagogové. Sledovala jsem vaše studenty při akci a všechny bych je moc pochválila. Program je úplně bezvadný, takováto propagace univerzity je na vysoké úrovni. Žáci jsou nadšeni, všechno je tu baví,“ shrnula třídní čtvrtého ročníku českobudějovické Střední školy obchodní Romana Martínková. Její ročník je zaměřený na cestovní ruch, takže první pomoc mohou studenti využít i ve své profesi. „Tyto dovednosti se hodí každému, i my máme ve škole takové kurzy, ale žákům neuškodí, když si to zopakují. Mohou to uplatnit i v běžném životě, protože člověk nikdy neví, kdy se s takovou situací může setkat,“ shrnula.

Studentku této školy Barboru Sýkorovou obor Zdravotnický záchranář velmi zaujal. O podobném studiu uvažovala na jiné fakultě, ale protože pochází z Prachatic, vyptala se našich studentů na vše podstatné, aby věděla, jak to chodí na naší fakultě. „Cestovní ruch jsem šla studovat kvůli tomu, že mě baví jazyky, ale pak jsem zjistila, že bych spíš chtěla dělat něco, čím budu přímo pomáhat lidem,“ řekla.

Mezi zúčastněnými školami byla i Střední škola veřejnoprávní Vodňany TRIVIS, kde mají o nabídce naší fakulty dobré povědomí, zejména co se týká bezpečnostních oborů a uplatnění v Integrovaném záchranném systému. Lucie Klimentová a Martina Čalkovská už pravidla poskytování první pomoci znaly. „Dnes je takových kurzů ve školách hodně a měl by to umět snad každý, problém ale je, že když se taková situace stane, někteří lidé zpanikaří a bojí se, aby zraněnému spíš neublížili, a tak neudělají nic. Ten, kdo se odhodlá a jde resuscitovat, musí ještě zorganizovat ostatní, aby mu pomohli, zavolali záchranku apod. Vaši studenti nám všechno skvěle vysvětlili a bylo na nich znát, že je tato práce opravdu baví,“ uvedly dívky, z nichž jedna míří na právnickou fakultu a druhá uvažuje o policejní akademii.

Na Dni s JU naši fakultu zastupovali Jan Vyhlidal, Tereza Stehlíková, Ivan Taras a Štěpán Mráz ze 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář a Petra Dvořáková s Lucií Drsovou, které studují ve 3. ročníku oboru Všeobecná sestra. Na stanovišti nechybělo ani připomenutí kampaně Nursing Now, což je celosvětový projekt ICN a WHO k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Cílem projektu je zlepšení zdraví populace.

Přiložené obrázky