Nacházíte se zde: Úvod > Studenti Zdravotně sociální fakulty JU pomáhali při středečním testu nových sirén v Českých Budějovicích

Studenti Zdravotně sociální fakulty JU pomáhali při středečním testu nových sirén v Českých Budějovicích

Novinka (5.12.2018)

Studenti Zdravotně sociální fakulty JU pomáhali při středečním testu nových sirén v Českých Budějovicích

Do středečního testu nových sirén v Českých Budějovicích se zapojili také studenti Zdravotně sociální fakulty JU. Stalo se tak díky dlouhodobé spolupráci magistrátu s Ústavem radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU. Zkouška sirén se koná pravidelně každou první středu v měsíci v pravé poledne, tato prosincová však byla pro Statutární město České Budějovice výjimečná. Poprvé se totiž rozeznělo všech 406 nových jednotek bezdrátových hlásičů, které byly předány do zkušebního provozu v rámci dokončovaného rozšíření a modernizace varovného a informačního systému města. Z těchto 406 hlásičů jich 215 nahradilo morálně a fyzicky zastaralé jednotky, které byly instalovány od roku 2003.

A právě s fyzickou kontrolou, tzv. „náslechem“ sirén, poprvé pomohli studenti Zdravotně sociální fakulty JU, kteří se v rámci předmětu Prevence mimořádných událostí vypravili do terénu, aby v praxi uplatnili své teoretické poznatky. Jejich kontrola přímo na místě ve chvíli, kdy zněly sirény, pomohla odhalit případné problémy, které nebylo možné zjistit dálkovou správou hlásičů.

„Zdravotně sociální fakulta vedle oborů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb vyučuje i obory z oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a požární ochrany. Absolventi těchto oborů se mohou uplatnit mimo jiné i na pracovištích krizového řízení obcí. A právě pod ně spadají sirény. Na základě smluvních vztahů mezi fakultou a magistrátem města jsou poskytovány studentům odborné praxe,“ vysvětlil pracovník úseku krizového řízení města Miloslav Soukup. Část nových sirén nahradila dosluhující přístroje, které už nevyhovovaly současným technickým požadavkům. Byly totiž jednosměrné a nebylo možné monitorovat jejich stav a funkčnost.