Nacházíte se zde: Úvod > Studenti ZSF JU připravili pro Biskupské gymnázium školení první pomoci, jež obohatilo cyklistický tábor u Lipenského jezera

Studenti ZSF JU připravili pro Biskupské gymnázium školení první pomoci, jež obohatilo cyklistický tábor u Lipenského jezera

Novinka (29.9.2021)

Studenti ZSF JU připravili pro Biskupské gymnázium školení první pomoci, jež obohatilo cyklistický tábor u Lipenského jezera

Pouhé tři dny před Světovým dnem první pomoci, a to ve středu 8. září, se pod záštitou Dětské univerzity konalo školení první pomoci, které uspořádali studenti ZSF JU. Vydali se k Lipenskému jezeru na cyklistický tábor, který organizovalo Biskupské gymnázium z Českých Budějovic. Jedná se už o tradiční akci, na jejímž počátku stála spolupráce mezi Biskupským gymnáziem a jeho někdejším studentem, nyní absolventem naší fakulty, Bc. Radimem Baxou.

„Akce se konala v chatovém táboře nedaleko Nové Pece na břehu Lipna a počet gymnazistů se přiblížil ke krásnému počtu 110 účastníků. Tento počet s sebou přinesl kromě velkého dosahu o probírané problematice také organizační výzvu, kterou nakonec všichni zúčastnění zvládli,“ zhodnotila koordinátorka DUJU ZSF JU dr. Věra Stasková. Upřesnila, že o lekce (nejen) první pomoci se postaralo 21 studentek a studentů oborů Zdravotnický záchranář (a nově i Zdravotnické záchranářství) a Všeobecná sestra (a nově i Všeobecné ošetřovatelství). Připravili pro gymnazisty deset stanovišť rozdělených do pěti tematických celků – jednalo se o stanoviště kardiopulmonární resuscitace, interních akutních stavů, obvazových technik, termických poranění a neurologické problematiky.

Každé stanoviště začínalo kazuistikou, která představovala reálnou situaci – při té příležitosti si mohli účastníci vyzkoušet, zda vědí, co v takové chvíli dělat, aby mohli druhému člověku zachránit život. Po této modelové situaci přišel na řadu teoretický výklad a pak gymnazisté propojili všechny poznatky při praktickém nácviku na pomůckách DUJU. Na prvním stanovišti se studenti dostali k osobě v bezvědomí bez zachovalých životních funkcí, dostali informace, co může za takovýmto stavem stát, čemu věnovat zvýšenou pozornost, jak postiženému pomoci a následně si vše spojili při nácviku kardiopulmonární resuscitace. Na dalším stanovišti byl mj. pacient s anafylaktickým šokem. Na tomto – spíše teoretičtěji zaměřeném – stanovišti se středoškoláci dále dozvěděli informace o akutním infarktu myokardu, astmatu a mohli si nacvičit Heimlichův hmat. Třetí stanoviště s dramatickým arteriálním krvácením vyžadovalo rozhodnost a základní znalosti při zástavě krvácení. Po zvládnutí situace si studenti vyslechli teoretickou část a získali teoretické podklady pro nácvik přiložení tlakového obvazu, užití škrtidla či použití trojcípého šátku. Čtvrté stanoviště zahrnující termická poranění přivítalo studenty nehezky vypadajícími poraněními na různých částech těla pacientů. Po zvládnutí situace a prvotním ošetření se studenti seznámili se základy práce s pacientem s popáleninami, zjistili, jak předejít následnému podchlazení, co v takové situaci dělat a čeho se naopak vyvarovat. Poslední stanoviště s náhlým epileptickým záchvatem přineslo tyto úkoly: nácvik vyndání pacienta z auta pomocí Rautekova manévru, nasazení krčního límce, práce s celotělovou vakuovou dlahou, gymnazisté si vyzkoušeli také sundání přilby motorkáři, stabilizaci páteře a získali mimo jiné i základní informace o cévní mozkové příhodě.

Na závěr dne se všem dostalo poděkování ze strany studentů i vyučujících z Biskupského gymnázia v čele s Mgr. Martinou Kaňkovou. Při této akci zastupovali pod vedením PhDr. Věry Staskové, Ph.D., naši fakultu tito studenti: Dejmek Michal, Forstová Tereza, Kučerová Aneta, Kymla Tomáš, Lekeš Karel, Mikšovská Tereza, Pfeffer František, Prokop Jakub, Průšová Lenka, Pumprová Johana, Rada Jakub, Bc. Rásochová Marie, Ridvalová Nicole, Skolková Michaela, Slunečko Karel, Špirochová Ilona, Štenclová Adéla, Štrach Cyril, Bc. Švancárová Anna, Bc. Vítková Aneta a Zelinková Sára.

Biskupské gymnázium toto školení vnímá jako významnou pomoc a obohacení, a to i díky tomu, že lektory jsou naši studenti, kteří mají ke gymnazistům svým věkem blízko a mohou jim díky tomu předat informace i dovednosti snáz než jejich obvyklí vyučující. Jedná se ovšem o velmi organizačně náročný den. „Proto chci vyslovit velké poděkování všem studentům za jejich přípravu a nasazení v průběhu celé akce. Obzvláště děkuji studentovi Karlovi Slunečkovi, který zorganizoval všechny studenty a pod supervizí Radima Baxy připravil stanoviště,“ zdůraznila dr. Stasková.

Přiložené obrázky