Nacházíte se zde: Úvod > Studenti ZSF JU probírali se žáky zásady první pomoci a nástrahy kyberšikany

Studenti ZSF JU probírali se žáky zásady první pomoci a nástrahy kyberšikany

Novinka (19.5.2016)

Studenti ZSF JU probírali se žáky zásady první pomoci a nástrahy kyberšikany

Poděkování z českobudějovické základní školy Pohůrecká za spolupráci, která může pokračovat i v širším měřítku

Zhruba dvě stovky žáků z českobudějovické základní školy Pohůrecká v Suchém Vrbném se během dubna a května od studentů Zdravotně sociální fakulty JU hravou formou dozvědělo o pravidlech první pomoci a také o nástrahách tzv. kyberšikany. Dva typy programů primární prevence, s nimiž studenti přicházeli přímo do jednotlivých tříd, zajistila Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU. Využila svých osobních vazeb k této škole: program První pomoci zde uspořádala se studenty už loni a poté, co sklidil dobrý ohlas, se dohodla s vedením školy o rozšíření těchto aktivit. Letos tedy studenti fakulty přišli do tříd i s Peer programem Kyberšikana, v němž mladí lidé probírali mnohá úskalí při šíření informací ve virtuálním světě. „Peer program spočívá v tom, že proškolení zajišťují studenti coby starší kamarádi, takže se děti snáze otevřou danému tématu, rozpovídají se a získané informace lépe vstřebají,“ shrnula dr. Švestková.

Letos se studenti prvních ročníků 1. OSN PS (předmět Sociální pedagogika) a 1. RPB PS (předmět Obecná pedagogika) vystřídali postupně v osmnácti třídách 6., 7. a 8. ročníku. V každé třídě strávili 60 minut, výuka první pomoci spočívala v dýchání do cvičné figuríny, volání na tísňovou linku 155, rozbor obsahu lékárničky, způsob ošetření krvácení a zlomenin. Kyberšikana se soustředila na správné zásady práce s internetem, způsoby hledání informací, jejich výběr a ověřování správnosti, rizika spojená s tím, když někdo na internetu zveřejňuje svá osobní data, a také otázku, jak si chránit soukromí a zabránit nevyžádaným mailům. Formy, které vaši studenti využívali, byly rozmanité: skupinová práce, práce s interaktivní tabulí, hry, ve kterých žáci prakticky využívali nabyté vědomosti, praktické činnosti vztahující se k první pomoci atd.,“ shrnul zástupce ředitele ZŠ Pohůrecká Mgr. Petr Pouzar.

Kontakt student žák se podle jeho názoru velmi osvědčil – studenti mohli kvalifikovaně předat své znalosti přímo dětem a děti mohly pracovat s  "cizími" dospělými, kteří k nim mají věkově blíž než učitelé. „Chtěl bych proto poděkovat paní dr. Švestkové za realizaci a průběh tohoto projektu. Uvítáme vaši další návštěvu u nás a rádi bychom ještě rozšířili okruh témat,“ dodal Mgr. Pouzar a upřesnil další užitečné oblasti spolupráce: trestně právní zodpovědnost, prevence HIV, prevence drog a zdravá výživa. Poděkování za skvěle připravené přednášky, čas a úžasné zorganizování zaslala také učitelka ZŠ Pohůrecká Tereza Ulrichová.

„Cílem bylo seznámit naše studenty s prostředím základní školy a s dětmi, uvědomit si důležitost edukace, naučit se v praxi správné edukační postupy a zároveň zohlednit zdravotně sociální aspekt primární prevence,“ dodala dr. Švestková. Studenti si také v praxi ověřili, zda jim vyhovuje práce s dětmi, nebo by se v budoucnu lépe uplatnili například při pomoci seniorům. Toto byla vhodná příležitost, jak si ověřit své schopnosti a díky tomu si pak najít vlastní cestu k té nejvhodnější profesi.

Přiložené obrázky