Nacházíte se zde: Úvod > Studentky druhého ročníku Fyzioterapie natočily rozhovor o muzikoterapii s dr. Markem Zemanem

Studentky druhého ročníku Fyzioterapie natočily rozhovor o muzikoterapii s dr. Markem Zemanem

Novinka (3.3.2021)

Studentky druhého ročníku Fyzioterapie natočily rozhovor o muzikoterapii s dr. Markem Zemanem

Pod hlavičkou ASF (Asociace studentů fyzioterapie) je na webu i prostřednictvím platforem Spotify, Apple Podcast a Google Podcast zveřejněný rozhovor s PhDr. Markem Zemanem, Ph.D., z Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhovor s ním vedly studentky druhého ročníku Fyzioterapie Anna Vacová a Veronika Fikejsová. Přimý odkaz na rozhovor je pod touto zprávou. Doktor Zeman v něm mluví i o svém působení na fakultě a o vzniku tohoto studijního programu, jehož je nyní garantem.

Asociace studentů fyzioterapie je nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 studenty 2. lékařské fakulty UK. Snaží se zvyšovat kvalitu oboru, prosazovat potřeby a zájmy studentů a šířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Pořádá vzdělávací a společenské akce, zahraniční stáže a nabízí studentům možnost osobního rozvoje. Chod spolku zajišťuje každoročně volená Rada ASF ve spolupráci se zástupci měst a fakult. Veškerá činnost je dobrovolná a organizovaná studenty v jejich volném čase. Mimo jiné oslovují své vyučující, zda by si s nimi mohli povídat o zajímavých tématech. "Kromě pana doktora Zemana už máme natočený rozhovor s panem docentem Šimkem z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích na téma Psychosomatika. Ten by měl být sestříhán a uveřejněn v dohledné době," upřesnila studentka Anna Vacová, která je zástupkyní ASF pro České Budějovice.

Přiložené obrázky