Nacházíte se zde: Úvod > Studentky rozdávaly růže sestrám v českobudějovické nemocnici jako přání k Mezinárodnímu dni sester

Studentky rozdávaly růže sestrám v českobudějovické nemocnici jako přání k Mezinárodnímu dni sester

Novinka (12.5.2021)

Studentky rozdávaly růže sestrám v českobudějovické nemocnici jako přání k Mezinárodnímu dni sester

Středa byla Mezinárodním dnem sester, který dává příležitost připomenout si význam tohoto povolání/poslání pro společnost a poděkovat – v současné době naplněné zkušenostmi z pandemie covid-19 to tedy byl obzvláště významný den. I proto skupina vyučujících a studentek ZSF JU navštívila v českobudějovické nemocnici jednotlivá oddělení a mentorkám, které spolupracují s naší fakultou, rozdávala růže a přání. Studentky předaly postupně 101 růží staničním a vrchním sestrám i sestrám pracujícím u lůžka. Taková návštěva byla pro ně  překvapením, takže reagovaly s velkou radostí i dojetím. Právě momenty „příjemného překvapení“ byly velmi působivé  člověk si v tom kontextu uvědomil, že zdravotníci při své každodenní práci zažívají spíš opačné pocity. Setkání byla krátká: bylo znát, že sestry jsou stále v jednom kole a nevědí, kam dřív skočit ... Květiny všechny obdarované velmi potěšily a studentky si většinou vyslechly i slova chvály adresovaná naší fakultě. „Přijďte nás brzy posílit, těšíme se na vás," znělo z úst vrchních a staničních sester nejčastěji. Šest studentek bylo rozděleno do třech skupin, které areálem doprovázely vyučující, odborné asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Mgr. Jana Kimmerová, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D, a Mgr. Tereza Svidenská, Ph.D.

Zároveň vedení fakulty u příležitosti Mezinárodního dne sester navštívilo i nemocnice v dalších okresech Jihočeského kraje, které patří do sítě klinických pracovišť ZSF JU. „Myslím si, že po takové náročné práci, kterou odvedly sestry, ale i studentky, resp. budoucí generace sester, v době pandemie, bude 12. květen ještě slavnostnější než doposud. Sestry ukázaly celému světu, že žádná událost neovlivní jejich obětavou, empatickou a trpělivou práci. Ukázaly, že pro pacienty udělají všechno – a že ani jejich únava, vyčerpanost a osobní starosti neovlivní jejich práci,“ shrnula proděkanka pro vědu a výzkum prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která je ředitelkou Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., je hrdá na to, že vzdělávání sester je řadu let spojováno právě s naší fakultou a že naše studentky a studenti mohli být těmi, kdo vyjádřil své uznání budoucím kolegyním v klinické praxi. Jsem ráda, že vychováváme novou generaci sester tak, že si uvědomují příslušnost ke krásné ošetřovatelské profesi. Přestože obličeje studentek i sester byly kryty rouškou nebo respirátorem, milé pohledy vypovídaly o radosti ze společného setkání," uvedla a poděkovala ředitelce UOP prof. Tóthové i všem jejím kolegyním a kolegům z ústavu, že tento sváteční den prožili společně se svými studentkami a studenty mezi sestrami.

Mezinárodní den sester je připomínkou 201. výročí narození Florence Nightingale, která je považována za zakladatelku ošetřovatelství. Svými činy a úsilím o reformu zdravotní péče výrazně ovlivnila kvalitu poskytované péče nemocným v 19. a 20. století. Její prozíravé nápady a reformy měly významný podíl na profesionalizaci zdravotní péče, některé z nich stále zůstávají pilířem současného ošetřovatelství. Naše fakulta v den tohoto svátku v minulosti vždy pořádala akce pro veřejnost, které byly zaměřené na prevenci, protože i k ní sestry svou prací významně přispívají. Tradičně přímo před českobudějovickou radnicí si mohli v minulých letech zájemci nechat od studentů a studentek změřit důležité zdravotní hodnoty a využít bezplatného poradenství o zdravém životním stylu. Letos ani loni nebylo možné kvůli omezením spojeným s koronavirem veřejnosti tyto služby poskytnout. Ovšem poděkovat těm, kteří si to zaslouží, lze naštěstí vždy.

Přiložené obrázky