Nacházíte se zde: Úvod > Studentky ZSF JU potěšily před velikonočními svátky lidi v českobudějovické nemocnici

Studentky ZSF JU potěšily před velikonočními svátky lidi v českobudějovické nemocnici

Novinka (30.3.2016)

Studentky ZSF JU potěšily před velikonočními svátky lidi v českobudějovické nemocnici

Dobrovolnice z řad studentek ZSF JU připravily ve středu 23. března velikonoční besídku pro pacienty a pacientky v Nemocnici České Budějovice, a.s.  Dopoledne navštívily 2. oddělení následné péče, Psychiatrické oddělení a Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění. Odpoledne se vydaly do horního areálu nemocnice na Onkologické oddělení.

Akce se zúčastnilo osm dobrovolnic – studentek ZSF JU, které pacientům a pacientkám rozdávaly vlastnoručně vyrobená přání, velikonoční perníčky a papírové motýlky jako symbol jarních svátků. Koordinátorka dobrovolníků Bc. Aneta Průšová upekla velikonoční perníčky, studentka Lucie Tourková společně se svou sestrou Veronikou Cibulkovou vyrobily papírové motýlky, ze kterých měli pacienti a pacientky velkou radost.

Cílem dobrovolnického programu je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů a pacientek na lůžkových odděleních nemocnice. Garantkou programu je PhDr. Lenka Motlová a koordinátorkou dobrovolníků Bc. Aneta Průšová, studentka ZSF JU. „Jako garantka dobrovolnického programu srdečně děkuji dobrovolnicím – studentkám ZSF JU  Marcele Rudolfové, Martině Rožnovské, Lucii Tourkové a Evě Chadimové (bakalářský studijní obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory) a Bc. Anetě Průšové, Bc. Marii Šináklové, Bc. Marii Tesařové a Bc. Renatě Kadrnožkové (navazující magisterské studium, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory) za aktivní zapojení a srdečný zájem o pacienty a pacientky v nemocnici,“ uvedla PhDr. Lenka Motlová.

 

Přiložené obrázky