Nacházíte se zde: Úvod > Studentská vědecká konference byla již tradičně spjatá se soutěží SVOČ

Studentská vědecká konference byla již tradičně spjatá se soutěží SVOČ

Plánovaná akce (16.11.2016)

Studentská vědecká konference byla již tradičně spjatá se soutěží SVOČ

Vítěznou prací 4. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti je Problematika hospitalizovaných pacientů s těžkou mentální retardací

Čtvrtý ročník soutěže Studentská vědecká odborná činnost, který se na ZSF JU konal ve středu 16. listopadu, vyhrál student magisterského programu Ošetřovatelství Bc. Jan Neugebauer. Vybral si téma Problematika hospitalizovaných pacientů s těžkou mentální retardací. Odborná komise, kterou tvořily proděkanka pro vědu a výzkum doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., a PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., ohodnotila zpracování tématu jako aktuální, přínosné a perspektivní pro další výzkum. Student své vystoupení doplnil i ukázkou muzikoterapie, kterou uplatňuje při své práci s těmito klienty – hru na kytaru a zpěv podle jeho zkušeností přijímají s radostí a má rovněž zklidňující účinek. V soutěži bylo jeho krátké hudební vystoupení příjemným zpestřením. Rozhovor s vítězem SVOČ připravujeme.

Celkem odborná komise vybírala ze čtyř přihlášených prací, které se zabývaly fenoménem závislosti na jehle u toxikomanů (Alena Hajšmanová, 2. místo), rolí sestry v rozvoji zdravotní gramotnosti pacientů (Markéta Vlčková, 3. místo) a poutem mezi matkou a dítětem v prenatálním období a jeho významem v budoucím životě (Veronika Coufalová). „Komise své rozhodnutí velmi pečlivě zvážila - všichni jste vynikající a jsme rádi, že jste své práce do soutěže SVOČ přihlásili. Doufáme, že v nich budete pokračovat a že si školitelé budou vybírat další studenty a hlásit je do této soutěže. Zřejmě příští rok změníme její termín a přeložíme ji na druhý semestr, aby to studentům více vyhovovalo,“ konstatovala na závěr doc. Vacková a poděkovala všem účastníkům i organizátorům.

SVOČ byla již tradičně spojená se Studentskou vědeckou konferencí, která se konala na ZSF JU už potřetí a byla určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zaznělo celkem 16 příspěvků, jejichž témata vycházela ze zdravotní a sociální problematiky. Odborná komise pracovala ve stejném složení jako pro SVOČ a nakonec jako nejlepší vyhodnotila Jitku Tamáš Otáskovou, Dávida Líšku a Kristýnu Toumovou.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory