Nacházíte se zde: Úvod > Studentská vědecká konference dala studentům šanci vyzkoušet si prezentaci prvních vědeckých výsledků

Studentská vědecká konference dala studentům šanci vyzkoušet si prezentaci prvních vědeckých výsledků

Plánovaná akce (21.11.2018)

Studentská vědecká konference dala studentům šanci vyzkoušet si prezentaci prvních vědeckých výsledků

Nabitý program, mnoho zajímavých a inspirativních podnětů, bohatá diskuse a velká účast – tak lze charakterizovat V. ročník Studentské vědecké konference, která se konala ve středu 21. listopadu v sále A budovy ZSF JU Vltava/Uran. Fakulta ji uspořádala pod záštitou děkanky prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří zde sbírali cenné zkušenosti, jak představit své projekty a myšlenky. Akce už má na fakultě významnou tradici, což se výrazně projevilo na kvalitě příspěvků i na zájmu publika, které zaplnilo přednáškový sál a občas v něm ani nestačily židle. Účastníci konference přijeli z celé České republiky i ze Slovenska, například zde byli studenti, školitelé či pedagogové z Prahy, Liberce, Pardubic, Brna, Bratislavy a dalších univerzitních měst.

Tématem byla opět zdravotně sociální problematika, takže konference byla multidisciplinární a v programu se objevila ošetřovatelská, sociální i lékařská témata. Proděkanka pro vědu a výzkum doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., která byla předsedkyní odborné komise, v závěru zdůraznila, že komise měla letos velmi těžký úkol vybrat vítěze. Příspěvků bylo velké množství a jejich úroveň vysoká, což je optimistické. „Za posledních pět let vnímám výrazný posun metodologické připravenosti, a to zejména disertačních prací. Je to vidět na jejich úrovni a kvalitě. Domnívám se, že věda se posouvá tím správným směrem, aspoň v tom duchu, že hovoříme srozumitelným jazykem, který je pak i měřitelný a můžeme na něm postavit naše tvrzení a zjištění,“ zhodnotila.

Odborná komise, která zasedla ve složení doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc., a doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., posuzovala příspěvky podle čtyř kritérií. V závěru vybrala z 26 příspěvků pět nejlepších. Ocenila tyto práce:

Vybrané těžké kovy v ovocných destilátech určených pro vlastní spotřebu – pilotní studie (Mgr. Mária Tatarková; doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.; Mgr. Miroslava Ďuranová; Ing. Stanislav Kuka, PhD.; prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH)

Posturální stabilita a riziko pádu u pacientů se získaným poškozením mozku (Mgr. et Mgr. Markéta Bendová; doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.; MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.; Mgr. Martina Hartmanová)

Vzdálené monitorování kardiologických implantátů – mají moderní technologie kamarády i mezi starší populací? (Mgr. Iva Šafaříková; prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.)

Antibakteriální nanovrstva aplikovaná na vybrané předměty a plochy používané v klinické praxi  (Mgr. Martin Krause, DiS.; Mgr. František Dolák, Ph.D.)

Poster kyberšikana (Bc. Ladislav Soldán)

Smyslem akce bylo prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti a studia. Účastníci představovali jak výsledky bakalářských, diplomových či disertačních prací, tak i přínosné teoretické práce či výsledky rozsáhlejších semestrálních prací. Tím dostali šanci vyzkoušet si prezentaci vědeckých výsledků a připravit se i na obhajobu vlastní absolventské práce. „Připomínky komise vnímejte jako dobré rady, ne jako kritiku,“ poznamenala doc. Vacková, podle níž účast na této konferenci dává studentům šanci získat cenné zkušenosti a také se inspirovat výkony svých spolužáků a kolegů.