Nacházíte se zde: Úvod > Nejvyšší čas pro Studentské hodnocení výuky, které pomáhá zvyšovat úroveň výuky na fakultě

Nejvyšší čas pro Studentské hodnocení výuky, které pomáhá zvyšovat úroveň výuky na fakultě

Novinka (26.1.2019)

Nejvyšší čas pro Studentské hodnocení výuky, které pomáhá zvyšovat úroveň výuky na fakultě

Hodnotit mohou během celého zkouškového období, tedy až do neděle 24. 2. 2019, všichni studující v bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia

Se začátkem zkouškového období přichází i čas pro Studentské hodnocení výuky (SHV), které poskytuje vyučujícím cennou zpětnou vazbu, a pomáhá tím zvyšovat úroveň výuky na fakultě. V elektronickém systému dostupném na www.shv.jcu.cz mohou hodnotit všichni studující v bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia. Období pro hodnocení je prodloužené až do neděle 24. února 2019 včetně. „Chtěl bych Vás všechny vyzvat, abyste toto své právo i studentskou povinnost zodpovědně využili,“ oslovil všechny studenty ZSF JU proděkan pro akademické záležitosti Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., který připravil i přehledné a stručné odpovědi na nejčastější otázky týkající se SHV, a zároveň nabídl studentům, aby se na něj v případě nejasností obraceli.  

Jak hodnotit? Po přihlášení pod Vaším osobním číslem a heslem Vám systém vygeneruje předměty, které jste v tomto semestru měl/a zapsány a můžete je ohodnotit jednak na číselné stupnici, jednak slovním komentářem. Využívejte, prosím, slovních komentářů co nejvíce, protože pouze ty mohou vyučujícím přiblížit, co se Vám na jejich výuce líbí a s čím naopak nejste spokojeni. Své názory však vyjadřujte věcně a slušně. Vulgární a dehonestující příspěvky budou odstraněny.

Proč mám hodnotit? Bez Vaší zpětné vazby se vyučující nedozvědí, co se Vám na jejich výuce líbí, a co Vám naopak nevyhovuje, nemohou pak své přednášky a semináře zlepšit. Čím více studentů hodnotí, tím jsou výsledky reprezentativnější a je možné si z nich činit nějaké závěry. Proto je SHV povinné.

Co když hodnotit nechci? Každý může mít občas důvod pro to, že nějaký předmět nechce hodnotit. Povinnost SHV splníte i tím, když se do systému přihlásíte a zvolíte u konkrétního předmětu možnost „nechci hodnotit“. Vzdáváte se tím však možnosti svým hlasem cokoli ovlivnit.

Co když se mi kritika vymstí? Sytém SHV je zcela anonymní. Přihlášení slouží pouze k vygenerování zapsaných předmětů a k zajištění toho, aby nikdo nemohl hodnotit vícekrát. Nikdo z vyučujících ani z vedoucích pracovníků se k identitě hodnotitele nedostane. Za to vám osobně ručím a kdykoli mohu ukázat, jak se vyučujícím výsledky zobrazují. Žádná čísla ani jména tam nefigurují!

Co když potřebuji s něčím poradit nebo mi není něco jasné? V takovém případě se obracejte na pana Bc. Eduarda Krlína z Centra informačních JU na telefon +420 38 903 2115 nebo mail ekrlin@jcu.cz.

Přiložené obrázky