Nacházíte se zde: Úvod > Anketa Studentské hodnocení výuky (SHV) trvá do konce září a je doplněná o otázky týkající se výuky během koronavirové krize

Anketa Studentské hodnocení výuky (SHV) trvá do konce září a je doplněná o otázky týkající se výuky během koronavirové krize

Novinka (4.6.2020)

Anketa Studentské hodnocení výuky (SHV) trvá do konce září a je doplněná o otázky týkající se výuky během koronavirové krize

Systém SHV je zcela anonymní, cílem je zlepšovat úroveň výuky na fakultě. Čím více studentů hodnotí, tím jsou výsledky reprezentativnější

 

Až do konce září 2020 je otevřena možnost vyplnit anketu Studentského hodnocení výuky (SHV) za uplynulý letní semestr. Hodnotit mohou všichni studující v bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia, a to v elektronickém systému dostupném na www.shv.jcu.cz. Proděkan pro akademické záležitosti Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., k tomu vyzývá všechny studenty a předem jim děkuje za to, že se do SHV zapojí. „Poskytnete tak svým vyučujícím cennou zpětnou vazbu a pomůžete zlepšovat úroveň výuky na své fakultě. Čím více studentů hodnotí, tím jsou výsledky reprezentativnější a je možné si z nich činit nějaké závěry,“ vysvětluje.

Letos přibyly nové otázky zaměřené na to, jak studenti hodnotí výuku v období koronavirové krize. Jejich odpovědi na toto téma jsou velmi cenné, protože pro fakulty to byla zcela nová zkušenost. „Máme za sebou mimořádný letní semestr, jaký nikdo z nás nepamatuje,“ zdůrazňuje proděkan Doskočil: Prakticky ze dne na den jsme všichni – studenti i vyučující – museli změnit formy a metody výuky a z přednáškových sálů, učeben a pracovišť praxí se přesunout do „prostor“ virtuální výuky a samostudia. Prosím vás tedy, abyste hodnocení neignorovali s tím, že „výuka neprobíhala“. Právě to, zda a jak výuka probíhala a jak toto období hodnotíte, nás zajímá.

Podrobněji o Studentském hodnocení výuky (SHV):

Cíl: Zjistit, jak studenti vnímají úroveň výuky na své fakultě, co se jim líbí či nelíbí a co by si případně přáli zlepšit.

Kdy a kde hodnotit? Po celé zkouškové období, které tentokrát trvá až do konce září 2020. Studenty končících ročníků prosím, aby hodnotili ještě před státními závěrečnými zkouškami, protože po jejich úspěšném splnění už nebudou studenty a tím pádem nebudou moci hodnotit. Nepromarněte proto příležitost hodnotit právě teď! Vše najdete v elektronickém systému dostupném na www.shv.jcu.cz

Kdo může hodnotit? Všichni studující v bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia.

Jak hodnotit? Po přihlášení pod Vaším osobním číslem a heslem Vám systém vygeneruje předměty, které jste v uplynulém semestru měl/a zapsány a můžete je ohodnotit jednak na číselné stupnici, jednak slovním komentářem. Využívejte, prosím, slovních komentářů co nejvíce, protože pouze ty mohou vyučujícím přiblížit, co se Vám na jejich výuce líbí a s čím naopak nejste spokojeni. Své názory však vyjadřujte věcně a slušně. Vulgární a dehonestující příspěvky budou odstraněny.

Proč mám hodnotit? Bez Vaší zpětné vazby se vyučující nedozvědí, co se Vám na jejich výuce líbí, a co Vám naopak nevyhovuje, nemohou pak své přednášky a semináře zlepšit. Čím více studentů hodnotí, tím jsou výsledky reprezentativnější a je možné si z nich činit nějaké závěry.

Co když hodnotit nechci? Každý může mít občas důvod pro to, že nějaký předmět nechce hodnotit. Přesto se, prosím, přihlaste do systému a u konkrétního předmětu zvolte možnost „nechci hodnotit“. Vzdáváte se tím však možnosti svým hlasem cokoli ovlivnit. Třeba ale aspoň některý předmět Vám za ohodnocení stát bude.

Co když se mi kritika vymstí? Systém SHV je zcela anonymní. Přihlášení slouží pouze k vygenerování zapsaných předmětů a k zajištění toho, aby nehodnotil někdo, kdo není studentem. Identita hodnotitele je však následně odpojena a nikdo se k ní zpětně nedostane.

Co když potřebuji s něčím poradit nebo mi není něco jasné? V takovém případě se obracejte na studentskou koordinátorku SHV na ZSF JU Anetu Witzanyovou (anetaw96@seznam.cz). Samozřejmě se můžete kdykoli obracet i na proděkana pro akademické záležitosti ZSF JU Ondřeje Doskočila (doskocil@zsf.jcu.cz).

Přiložené obrázky