Nacházíte se zde: Úvod > Systém výuky v příštích dvou týdnech: současné rozvrhy pro studenty nadále platí

Systém výuky v příštích dvou týdnech: současné rozvrhy pro studenty nadále platí

Novinka (13.10.2020)

Systém výuky v příštích dvou týdnech: současné rozvrhy pro studenty nadále platí

Hromadná prezenční výuka je nahrazena formou on-line, klinická a praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů běží dál klasicky kontaktní formou

 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021, 1022, 1023, 1027 a 1033, o přijetí krizových opatření, se s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a pedagogickou praxi ve školách.

Současně se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, na kolejích, s výjimkou studentů zdravotnických a pedagogických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe a studentů prezenční formy studia ve studijních programech a ročnících studia, na které se vztahuje uložená pracovní povinnost (poslední ročníky bakalářských studijních programů a všechny ročníky navazujících magisterských studijních programů připravujících na nelékařské zdravotnické povolání a studijních programů jednooborové psychologie a dále všechny ročníky bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských studijních programu zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku).

Zdravotně sociální fakulta JU od pondělí 12. října zahájila dvoutýdenní výuku formou on-line, přičemž ale vybrané předměty s povahou klinické nebo praktické výuky jsou realizované klasicky kontaktně. „Bude zachován stávající rozvrh a u vybraných předmětů bude praktická výuka probíhat fyzicky v budovách ZSF JU. Je na zvážení vyučujícího, jakým způsobem bude tyto praktické předměty vyučovat. Studenti od vyučujících dostanou mailem informaci, kterých předmětů se nyní bude kontaktní výuka týkat. Všechny přednášky i semináře v ostatních předmětech budou realizované on-line,“ vysvětlila děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Zdůraznila, že klinická a praktická výuka probíhá při respektování příslušných nařízení (ochrana dýchacích cest).

Praxe studentů nadále běží v nezměněném režimu. Budovy JU, tedy i všechny objekty Zdravotně sociální fakulty, zůstávají otevřeny, pouze v uvedeném období bude hromadná prezenční výuka nahrazena jiným způsobem výuky. Pro zajištění kvalitní distanční výuky byly všechny učebny a přednáškové sály na všech budovách naší fakulty dovybaveny webovými kamerami, mikrofony a sluchátky. „Díky tomu zde mohou vyučující své přednášky a semináře vést v reálném čase a studenti se nemusí obávat, že by mohlo dojít k technickému problému, protože vyučování je zajištěné přes univerzitní systémy za podpory našich IT pracovníků,“ dodala děkanka.

V provozu zůstává také Akademická knihovna JU i Koleje a menzy JU (aktuální režim provozu se řídí pokyny ředitelky AK a ředitele KaM). Na kolejích mohou od 14. října zůstat ubytováni zahraniční studenti, dále studenti zdravotnických a pedagogických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe, a studenti výše uvedených studijních programů a ročníků (v prezenční formě studia). Ubytování na koleji je i nadále možné pro studenty, kteří mají současně statut zaměstnance (při práci na pracovištích JU, grantech apod.). Pokud student, na kterého se uvedená výjimka nevztahuje, se nemůže z objektivních důvodů přestěhovat z kolejí do místa svého bydliště, může ředitele KaM JU požádat o výjimku. O případném udělení výjimky rozhodne ředitel KaM.

Od 14. října 2020 bude otevřena pouze hlavní budova menzy JU v areálu kampusu JU, a to pouze pro studenty a zaměstnance JU. JU café, výdejna na TF JU a na ZSF JU bude uzavřena. Aktuální otevírací doby naleznete na www.kam.jcu.cz. Výdej jídel je zajištěn.

„Věříme, že i při tomto systému bude zajištěna kvalitní výuka a studium i za těchto ztížených podmínek zvládneme – a také svou vlastní zodpovědností přispějeme k co nejrychlejšímu zdolání epidemie. Společně se studenty se budeme v rámci odborných praxí či pracovní povinnosti snažit pomoci jihočeskému zdravotnictví i sociálním službám pečovat o naše spoluobčany. Všichni akademičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci ZSF JU se budou těšit na brzký návrat našich studentů zpět do fakultních prostor,“ dodala děkanka. S upřesňujícími dotazy se studenti mohou obracet na vyučující daných předmětů, případně své studijní referentky nebo na proděkanku pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Vlastimilu Ptáčníkovou, Ph.D.

Podrobné informace:

http://www.jcu.cz/o-univerzite/aktuality/informace-k-omezeni-provozu-na-jihoceske-univerzite-13-10.2020

Přiložené obrázky