Nacházíte se zde: Úvod > V šestém ročníku Studentské vědecké konference zaznělo na ZSF JU devět příspěvků

V šestém ročníku Studentské vědecké konference zaznělo na ZSF JU devět příspěvků

Plánovaná akce (4.12.2019)

V šestém ročníku Studentské vědecké konference zaznělo na ZSF JU devět příspěvků

Bohatá a velmi přátelská diskuse provázela VI. ročník Studentské vědecké konference, která se konala ve středu 4. prosince na Zdravotně sociální fakultě JU. Jejím tématem byla Zdravotně sociální problematika, což dalo prostor velmi širokému spektru příspěvků. Celkem zaznělo devět příspěvků a odborná komise, která pracovala ve složení proděkanka pro vědu a výzkum prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., a doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., z nich vyhodnotila tři nejúspěšnější. Finanční odměnu dostali Jan Neugebauer, Iva Volešová a Kateřina Malá (názvy všech prací a jména autorů jsou pod touto zprávou).

Organizačně akci zajistili doktorandi ze studijního programu Rehabilitace Mgr. Stanislav Ondrášek a Mgr. Ing. Simona Šimková, která ji také moderovala. „Moc si vážím toho, že na naši fakultu přijeli i studenti z jiných vysokých škol. Těší mě, že obsahová náplň této konference je velmi kvalitní, pestrá a různorodá,“ uvedla v úvodu děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Smyslem studentské vědecké konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti a studia. Mohou prezentovat jak výsledky bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, tak i přínosné teoretické práce. Rovněž je možné prezentovat výsledky rozsáhlejších semestrálních prací.

Proděkanka pro vědu a výzkum prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., v závěru všem poděkovala za podnětné prezentace. „Každý příspěvek byl velmi zajímavý a mohli bychom o tématech diskutovat mnohem delší dobu,“ ocenila. Konference měla i posterovou sekci, která obsahovala tři témata: Realizace strategického řízení v organizacích poskytujících sociální služby (Kateřina Rozsárová), Pracovní podmínky sociálních pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby (Martina Smolíková) a Realizace projektového řízení v organizacích poskytujících sociální služby (Denisa Dufková)

Seznam témat prezentovaných při konferenci:

Koordinovaná rehabilitace v domácím prostředí z pohledu fyzioterapeuta – Markéta Bendová, Jitka Vacková, Marcela Míková, Martina Hartmanová

Využití hodnoticích a měřicích nástrojů v českém ošetřovatelství v kontextu tělesného znevýhodnění – Jan Neugebauer, Valérie Tóthová

Kulturní kompetence studentů ošetřovatelství v České republice, Velké Británii a Spojených státech amerických – Šárka Franková, Valérie Tóthová

Kvalita života ženy v období klimakteria – Romana Belešová, Valérie Tóthová

Faktory ovplyvňujúce recidívu dekubitálnej lézie po plastickom chirurgickom výkone – Natália Antalová

Vyhodnocení úrovně znalostí zdravotnických pracovníků spojených s evakuací pacientů a zdravotnického personálu při vzniku mimořádné události – Jolana Pokorná, Miroslav Kopecký

Kvalita vzdělávacího prostředí na fakultách se zaměřením na zdravotnické obory: přehledová studie – Iva Volešová

Objektivní refrakce – Petr Buček, Petr Veselý

Porovnání přístrojů určených k fotoscreeningu amblyogenních faktorů v dětské populaci – Kateřina Malá, Miroslav Dostálek

Přiložené obrázky

Přiložené soubory