Nacházíte se zde: Úvod > Účastníci mezinárodní konference ETNA vnášejí do sálů velmi přátelskou atmosféru

Účastníci mezinárodní konference ETNA vnášejí do sálů velmi přátelskou atmosféru

Novinka (20.6.2019)

Účastníci mezinárodní konference ETNA vnášejí do sálů velmi přátelskou atmosféru

První dny mezinárodní konference European Transcultural Nursing Association (ETNA) jsou nejen ve znamení zajímavých a podnětných přednášek a odborných diskusí, ale také často projevované kolegiality a radosti ze setkání. Šestý ročník této akce, která se koná vždy jednou za dva roky, přivedl do Českých Budějovic desítky lidí z mnoha zemí světa. Spojuje je odbornost, ale také zaujetí pro společnou věc. Právě takové zaujetí obvykle bývá i zdrojem pevného přátelství – což bylo při této akci znát hned od začátku. Když se účastníci potkávali při slavnostním zahájení v hotelu Budweis, mnozí se velmi srdečně vítali a objímali, upřímně se zajímali o to, jak se kolegům vede a co je u nich nového. Do Českých Budějovic díky Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, která tuto velkou prestižní konferenci organizuje, přijeli lidé z odlišných kultur, různých barev pleti i vyznání. Všechny ovšem něco spojuje – snaha napomoci tomu, aby se náš svět stal zase o něco lidštějším a přívětivějším.  

Letošní ročník se totiž zabývá ošetřovatelským kurikulem (tj. učebními osnovami) a zaměřuje se na kulturní kompetence sester. Jde o to zajistit všem pacientům péči tak, aby byly respektovány jejich kulturní návyky, potřeby a očekávání. Cílem je porovnat, jak jsou v různých státech nastavené učební osnovy, jak studenti získávají vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro poskytování kulturně kompetentní péče. Potřebnost tohoto tématu ocenili i hosté slavnostního zahájení, při němž postupně k účastníkům promluvili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula, děkanka ZSF JU Ivana Chloubová, prezidentka asociace ETNA Irena Papadopoulos a náměstek českobudějovického primátora Viktor Vojtko.

Přivítali je na fakultě, univerzitě, ve městě i v Jihočeském kraji, a popřáli dny plné podnětných a příjemných diskusí a setkání. „V českých nemocnicích nemáme samozřejmě jen české pacienty, ale pacienty z různých evropských zemí i celého světa, a musíme se na to adaptovat. Zdravotničtí profesionálové se tomu musí přizpůsobit: musí být vzdělaní, mít znalosti, zkušenosti a dovednosti k ošetření pacientů z rozdílných zemí a kulturních prostředí. Jsem rád, že o tom budete na konferenci diskutovat a nakonec z toho budou mít užitek pacienti i zdravotničtí profesionálové,“ řekl na úvod ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula zdůraznil, že je na naši fakultu velmi hrdý a váží si toho, že pořádá takto skvělou mezinárodní konferenci. „Se vší skromností musím říct, že jste na správném místě, neboť naše fakulta je opravdu tou nejlepší… Máme výtečnou zpětnou vazbu od nemocnic nejen v tomto kraji. Od loňského roku má tato fakulta také novou institucionální akreditaci v oblasti ošetřovatelství, což je obrovský úspěch,“ uvedl rektor.

Děkanka ZSF JU Ivana Chloubová řekla, že je pro ni ctí přivítat účastníky tak významné akce na naší fakultě. Poděkovala své předchůdkyni ve funkci, současné proděkance pro vědu a výzkum prof. Valérii Tóthové, která tuto prestižní konferenci pro nás získala. Rovněž poděkovala týmu Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU za excelentní práci při přípravě tohoto kongresu a také vedoucí ekonomického oddělení Janě Samkové. „Setkání odborníků zaměřených na ošetřovatelství je unikátní možností nejen k získání nových informací, ale také k navázání nových kontaktů,“ uvedla a popřála všem příjemný pobyt v Českých Budějovicích. K tomuto přání se připojil také náměstek českobudějovického primátora Viktor Vojtko, do jehož resortu spadá jak sociální péče, tak turismus. „Zde mluvím za kombinaci obojího, což se mi líbí – pravděpodobně tu utratíte hodně peněz,“ podotkl s nadsázkou.

S projevem plným emocí vystoupila prezidentka asociace ETNA prof. Irena Papadopoulos, která týmu ZSF JU poděkovala za skvělou organizaci této konference. Připomněla, že tato asociace se už téměř deset let snaží s velkým nadšením a pílí připomenout, že lidé jsou kulturní bytosti. „A musím říct, pane ministře, že každý, kdo na tom pracuje, nedostává žádné peníze. Nepožadujeme ani žádné členské příspěvky! Každá země, která se účastní konferencí ETNA, jichž jsme už měli mnoho, se účastní zcela dobrovolně. A to, myslím, ukazuje na skvělého lidského ducha, který nás všechny spojuje a také nám připomíná, že my jako lidé máme právo na to, aby naše hodnoty byly respektovány a péče tomu byla přizpůsobená,“ shrnula. Upozornila, že svět se mění, přicházejí migranti a je třeba si s nimi porozumět – a právě transkulturní ošetřovatelská konference bude rozebírat a vylepšovat model péče, kterého by se ošetřovatelství mělo držet a který se na všechny tyto problémy zaměřuje.

Asociace ETNA sdružuje odborníky podílející se na výuce studijního programu ošetřovatelství, studenty, všeobecné sestry a další odborníky z ošetřovatelství či příbuzných oborů. První den konference zahájil zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Srđan Matić svou přednáškou na téma Population health needs in the Czech Republic are changing a pak prezidentka asociace Irena Papadopoulos přednesla svůj příspěvek Transcultural robotic nursing. Poté se účastníci rozdělili podle témat do dalších sálů a učeben, v předsálí si také prohlédli vystavené postery. Velký ohlas zaznamenal rovněž odpolední blok, v němž zazněly tyto příspěvky: The use of socially assistive robotic technology in health care and implications for the nursing curriculum (Irena Papadopoulos, Christina Koulouglioti), Are we measuring culturally congruent care? (Larry Purnell) a Cultural competence and caring in the curriculum (Kathleen Valentine). Program je nabitý a pokračuje po celý pátek, v sobotu jsou naplánovány ještě exkurze do centra ARPIDA a do Třeboně.

Foto Jan Sommer

Přiložené obrázky