Nacházíte se zde: Úvod > Univerzita třetího věku ZSF JU zahájí v lednu cyklus věnovaný historii i současnosti česko-německých vztahů

Univerzita třetího věku ZSF JU zahájí v lednu cyklus věnovaný historii i současnosti česko-německých vztahů

Novinka (14.12.2019)

Univerzita třetího věku ZSF JU zahájí v lednu cyklus věnovaný historii i současnosti česko-německých vztahů

Zájemci se mohou hlásit do 20. prosince 2019, výuka začne 16. ledna 2020

 

Nový přednáškový cyklus otevře v lednu Univerzita třetího věku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity pro veřejnost. Má název „Česko-německé vztahy v Čechách od počátků historie do dnešních dnů“ a budou se v něm střídat přední odborníci z vědeckých pracovišť celé České republiky. Jedenáct přednášek postupně od ledna do května a od září do prosince 2020 provede posluchače vývojem česko-německých vztahů v českých zemích, a to od příchodu Germánů a Slovanů až po současnost. Zdravotně sociální fakultě JU se podařilo získat specialisty na daná časová období, kteří do Českých Budějovic přijedou i z centrálních vědeckých pracovišť. Studium česko-německých vztahů dosud Univerzita třetího věku na Jihočeské univerzitě nenabídla.

Jedná se o velmi atraktivní téma, které je pro jihočeský region stěžejní. „V minulosti často budilo kontroverze a i dnes si zaslouží představit ho v pokud možno v objektivním světle současných vědeckých poznatků,“ říká garantka U3V doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Přednášky budou pojaté tak, aby zaujaly posluchače, kteří se o toto téma hlouběji zajímají a mají chuť o něm přemýšlet a nacházet v něm nové souvislosti. Do kurzu „Česko-německé vztahy v Čechách od počátků historie do dnešních dnů“ se mohou zájemci hlásit do 20. prosince 2019. Program bude zahájen 16. ledna 2020.

Cyklus nevynechá žádné historické období a bude se věnovat i nacionalistickým konfliktům od jejich kořenů, připomene krátkou epizodu společného státu Čechů a Bavorů v období 1741–1742, těžkou dobu obou světových válek a poválečného vývoje, a to včetně cenných vzpomínek pamětníků. Poslední přednáška bude mít název „Železná opona a nové naděje po roce 1989 v zrcadle kulturní výměny a spolupráce mezi Čechy a Němci“. Celý cyklus ukončí v závěru roku 2020 kulatý stůl na téma Česko-německé vztahy dnes. Bude ho moderovat odborný garant akce PhDr. František Kubů, historik starších německých dějin a Zlaté stezky působící v Prachatickém muzeu.

Přednášky jsou naplánovány na čtvrtky od 9 do 12 hodin. První lekci povede PhDr. Petr Zavřel, Ph.D., archeolog Jihočeského muzea, během jara naše fakulta uvítá i odborníky z významných institucí z celé ČR (prof. Petra Čorneje, DrSc., z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, prof. Dr. Jiřího Mikulce, CSc., z Historického ústavu Akademie věd České republiky a prof. Dr. Petra Vorla, CSc., z Univerzity Pardubice).

Univerzita třetího věku ZSF JU tím naváže na témata, jimž se dlouhodobě a s velkým ohlasem věnuje: senioři v jejích programech poznávali a poznávají historii Českých Budějovic, jižních Čech, České republiky i evropské kultury. V květnu 2019 absolvovali někteří badatelský program U3V „Zlatá stezka“, jehož výstupem jsou  tři překladové publikace „Volary a Volarští“, „Zlatá stezka“ a  „Hora tří zemí – Třístoličník“. Velký ohlas má i studijní program „Šumava známá a neznámá, Schwarzenberský plavební kanál na české, rakouské a bavorské straně Šumavy, jehož významnou součástí jsou exkurze do krajiny. Jeho nový ročník bude zahájen 14. ledna 2020. Všechny uvedené programy přinášejí svědectví o době a lidech, kteří zde žili a žijí.   

Podrobnosti a přihláška viz odkaz níže.