Nacházíte se zde: Úvod > Upozornění pro studenty: podmínky pro účast na nadcházejících státních závěrečných zkouškách

Upozornění pro studenty: podmínky pro účast na nadcházejících státních závěrečných zkouškách

Novinka (26.8.2021)

Upozornění pro studenty: podmínky pro účast na nadcházejících státních závěrečných zkouškách

Na základě aktuálně platných protiepidemických opatření vztahujících se k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 je třeba dodržet následující podmínky pro účast na nadcházejících státních závěrečných zkouškách.

Každý účastník státních závěrečných zkoušek doloží před jejich konáním, že:

absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní,

nebo

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

nebo

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Účastníci jsou povinni mít nasazenou ochranu dýchacích cest a před vstupem do místnosti si dezinfikovat ruce.

 

Přiložené obrázky