Nacházíte se zde: Úvod > Úspěšné projekty mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ KA107 na podporu spolupráce se třetími zeměmi v období 2020 – 2023

Úspěšné projekty mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ KA107 na podporu spolupráce se třetími zeměmi v období 2020 – 2023

Novinka (9.7.2020)

Úspěšné projekty mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ KA107 na podporu spolupráce se třetími zeměmi v období 2020 – 2023

Výběrová řízení pro zaměstnance i studenty ZSF JU budou vypsána na podzim 2020

 

Různorodé šance vycestovat do světa na zkušenou, což člověka obohatí po profesní stránce a významně přispívá i k rozvoji jeho osobnosti, dává tzv. mezinárodní kreditová mobilita. Naše fakulta je v tomto ohledu velmi úspěšná a nabízí velké množství stáží a pobytů v zahraničí.  Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy).

Finanční podpora může být přidělena jak na mobility studentů, tak i zaměstnanců. „Podporovány jsou mobility studentů na studijní pobyty a na praktické stáže, ale i mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení,“ upřesňuje Ing. Jana Ředinová z Kanceláře pro zahraniční vztahy ZSF JU. Mobility s partnerskými univerzitami mimo partnerské země je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 36 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy (obvykle v termínu do 2. 2.) a jsou hodnoceny také kvalitativně.

V roce 2020 uspělo pět ze šesti žádostí pod patronací ZSF JU a v nadcházejícím tříletém období budou řešeny projekty spolupráce s těmito zeměmi a partnery:

Země

      Partnerská univerzita

Obor spolupráce

Albánie

      Marin Barleti University

Sociální práce

Bosna a Hercegovina

      University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences                          

Sociální práce

      University of Sarajevo, Faculty of Health

Ošetřovatelství, Fyzioterapie

      Pan European University Apeiron

Ošetřovatelství, Fyzioterapie

Izrael

      Wolfson Academic Nursing School

Ošetřovatelství

Kanada

      York University

Sociální práce, Civilní nouzová připravenost

Nepál

      Kathmandu University

Ošetřovatelství, Fyzioterapie

 

Přiložené obrázky