Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Aktuality

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Ředitel ústavu MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.
T/ +420 389 037 520
E/ mmikova@zsf.jcu.cz
Sekretariát Michaela Šindelářová
T/ +420 389 037 521
E/ msindelarova@zsf.jcu.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s., horní areál, B. Němcové 585/54, pavilon H, 370 01 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů je zaměřen především na výuku a přípravu odborníků z oboru fyzioterapie. Odborníci Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů dále zajišťují i výuku napříč obory celé ZSF JU, kdy je kladen důraz nejen na medicínskou odbornost v klinických oborech, ale na principy multidisciplinarity a nalézání průniků v různých oborech.

Zobrazit více...

Akademičtí pracovníci ústavu úzce spolupracují s jednotlivými klinickými pracovišti Nemocnice České Budějovice, a. s., a dalšími odbornými zdravotnickými i sociálními zařízeními. Spolupráce je realizována nejen pro účely praxe studentů, ale jako přímá ukázka mezioborové spolupráce jak ve vzdělávání, tak i ve vědě a výzkumu. Pedagogická činnost na ústavu klade velmi vysoké nároky nejen na teoretickou přípravu, a proto ústav spolupracuje s celou řadou vysoce ceněných odborníků z praxe formou externí spolupráce.

Odborné zaměření Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů lze rozdělit na dvě části. První kmenovou částí jsou akademičtí pracovníci v oboru fyzioterapie, která je hlavním oborem ústavu. Druhou část tvoří odborníci, kteří vstupují se svou specializací do dalších oborů realizovaných na ZSF JU.

Pedagogická i vědecká činnost ústavu je postavena na konceptu multidisciplinarity. Velký význam je kladen zejména na zapojení do výzkumných projektů v registrovaných databázích (CEP). Publikační činnost včetně tvorby e-learningu tvoří nedílnou část práce ústavu, a to jak vědecká publikační činnost, která vychází z výzkumných prací, tak i akademické publikace, které jsou tvořeny s ohledem na specifika oborů, do kterých odborníci ústavu vstupují.

Základní úlohu v práci ústavu představuje i možnost využití Centra fyzioterapie ZSF JU, které působí na naší akademické půdě od r. 2014. Centrum slouží jak pro praktickou výuku studentů, tak i široké veřejnosti jako standardní nestátní zdravotnické zařízení. Studenti zde už od počátku studia nahlížejí a později i realizují praktickou část výuky pod vedením špičkových odborníků a kromě vlastní fyzioterapie mají možnost si prakticky vyzkoušet komplexní problematiku péče o klienta se všemi jejími aspekty. Díky tomuto pracovišti studenti i vědečtí pracovníci získávají řadu cenných dat pro své bakalářské a vědecké práce. Díky možnosti využít toto pracoviště a další zkušenosti z partnerských klinických fyzioterapeutických pracovišť mají studenti možnost zjistit, jakým způsobem se mohou po absolutoriu profilovat v rámci svého oboru. K většímu rozhledu a šíři poznání přispívá také možnost zahraničních stáží v partnerských zahraničních univerzitách, které jsou realizovány v projektu Sokrates/Erasmus. Zahraniční zkušenosti usnadní absolventům tohoto studijního programu volný pohyb a uplatnění i na evropském trhu práce.

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů navazuje na příkladnou práci katedry klinických a preklinických oborů, která pod vedením prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., vytvořila podmínky a položila stabilní základ pedagogické i vědecké činnosti ústavu.