Fyzioterapie

Fyzioterapie

 

Studijní program

Fyzioterapie

Kód studijního programu
B0915P360013
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Darina Kostková

T/ +420 389 037 736

E/ dkostkova@zsf.jcu.cz

informace pro uchazeče informace pro studenty


Studijní program Fyzioterapie

Toto bakalářské studium je tříleté a jeho absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Kompatibilita s obdobnými studijními programy na univerzitách ve státech EU ověřená v rámci spolupráce v projektu Sokrates/Erasmus usnadní absolventům tohoto studijního programu volný pohyb a uplatnění i na evropském trhu práce.

Díky vědomostem z kinezioterapie, fyzikální terapie, klinických a dalších bio-medicínských a sociálních oborů, ale především díky zkušenostem a dovednostem získaným v odborné klinické praxi budou absolventi tříletého bakalářského programu Fyzioterapie:
- schopni zhodnotit aktuální zdravotní stav člověka v bio-psycho-sociálních souvislostech
- poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku pohybového aparátu včetně preventivních opatření
- pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu s cílem vrátit člověka se zdravotním znevýhodněním do aktivního společenského života

Uplatnění absolventů je v systému primární, sekundární a terciární péče o zdraví člověka ve státních i nestátních (lůžkových i nelůžkových) nařízeních a institucích:

- na rehabilitačních a fyzioterapeutických oddělení nemocnic
- v ambulantních státních i nestátních zařízeních
- v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech
- ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny
- v institucích sociální a pedagogické péče