Aktivity ústavu

 

Aktivity ústavu

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích zabezpečuje výuku předmětů humanitního zaměření, které jsou součástí akreditovaných studijních programů na všech úrovních studia, od bakalářského stupně až po stupeň doktorský. Činnost ústavu vychází z předpokladu, že všeobecné humanitní základy jsou podstatnou a neodmyslitelnou součástí vzdělávání pracovníků ve zdravotní, sociální a zdravotně sociální oblasti, neboť rozvíjejí humanitní a společenskovědní rozhled studentů, přispívají ke komplexnímu pohledu na problematiku studovaného oboru a z tohoto důvodu jsou nepostradatelnou součástí studia. Ústav sice bezprostředně negarantuje žádný studijní program, vstupuje však vzhledem ke svému poslání do kurikula všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě výukou filozofie, etiky, práva, legislativy, ekonomiky, managementu, psychologie a profesně orientovaných cizích jazyků – angličtiny, němčiny a latiny. Vzhledem ke specifice vyučovaných předmětů je ústav rozdělen do čtyř sekcí:

Sekce aplikovaných jazyků

Sekce filozofie a etiky

Sekce práva, řízení a ekonomiky

Sekce psychologie