Závěrečná zkouška z cizího jazyka na ZSF JU

Bakalářské obory

 • Zápočet z anglického a německého jazyka je udělen po úspěšném splnění stanovených požadavků, tj. aktivní účasti ve výuce, krátké prezentace na zadané téma a absolvování zápočtového testu s minimální úspěšností 70%.
 • Zápočet z latinského jazyka je udělen po absolvování závěrečného zápočtového testu s minimální úspěšností 70 %.
 • Závěrečná zkouška z anglického a německého jazyka je ústní. Student si předem připraví prezentaci na odborné téma, které souvisí s jeho studijním oborem. Prezentace musí být zpracována v aplikaci PowerPoint a trvá cca 10–15 minut. Po projekci následují doplňující otázky vyučujícího a diskuze k prezentovanému tématu.
 • Kolokvium z latinského jazyka je založeno na ústním pohovoru, při kterém student prokáže znalost slovní zásoby, základní gramatiky a schopnost jejich praktického využití s akcentem na terminologii studovaného oboru.

 

 Magisterské obory

  Nekontaktní výuka

 • Podkladem pro udělení zápočtu je zpracování eseje v rozsahu 1 normostrany na odborné téma, které bude zadáno na místě konání zápočtu. Ke zkoušce si student připraví 20 stránek odborného textu, který se vztahuje k jeho oboru. Text je nutné dodat zkoušejícímu minimálně týden před zkouškou v elektronické nebo tištěné podobě. Zkouška probíhá formou rozpravy na zvolené téma, její součástí je i ústní překlad náhodně vybrané pasáže z textu.
 • Doporučené materiály ke zkoušce: texty z odborných publikací

Okruhy k závěrečným esejím z anglického jazyka

Obor CNP

 1. Emergencies and crisis situations             
 2. Civil protection in the EU
 3. Regulatory measures in health care
 4. Regulatory measures in transport
 5. Regulatory measures in the energy sector
 6. International crisis management
 7. Emergency measures during a state of danger
 8. Contamination by radioactive substances
 9. Contamination by chemical substances
 10. Biological contamination

 

Obor MSP/RPN

 1. Institutions and facilities of social care
 2. Non-profit social support organizations
 3. Community social work
 4. Social work with homeless people
 5. Social work with children
 6. Social work with addicts
 7. Social work with seniors
 8. Minorities
 9. Resocialization
 10. Volunteering

 

Okruhy k závěrečným esejím z německého jazyka

Obor CNP

 

 1. Integriertes Rettungssystem
 2. Bevölkerungsschutz
 3. Naturkatastrophen
 4. Chemiekatastrophen
 5. Noxen
 6. Toxine
 7. Radioaktivität
 8. Bakterielle Infektionen
 9. Kontamination, Dekontamination
 10. Kernkraftwerke


  Obor MSP/RPN

 1. Soziale Dienste
 2. Non-Profit-Organisationen
 3. Sozialarbeit mit Senioren
 4. Sozialarbeit mit Jugendlichen
 5. Sozialarbeit mit Behinderten
 6. Sozialarbeit mit Obdachlosen
 7. Sozialarbeit mit Migranten
 8. Freiwilligenarbeit
 9. Menschenrechte
 10. Suchtkrankheiten Doktorský studijní program (DSP)

 • Absolvent DSP musí být schopen prezentovat a publikovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti ve světovém jazyce.
 • Pro úspěšné vykonání zkoušky v DSP se předpokládá zvládnutí řečových dovedností a jazykových prostředků odpovídajících úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Doktorandi se ke zkoušce přípravují samostatně.

 

Jazyková zkouška má tři části:

 1. písemný test (testování znalostí příslušných jazykových struktur potřebných pro správné písemné vyjadřování)
 2. ústní zkouška (schopnost komunikovat o problematice daného oboru formou rozpravy)
 3. ústní překlad (náhodný výběr ze 100 stran odborného textu, který si doktorand předem připraví).

 

Garant: Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.