Charakteristika

Kdo jsme?

Sekce psychologie zajišťuje výuku psychologicky zaměřených disciplín napříč všemi studijními programy a obory studovanými na Zdravotně sociální fakultě.

 

Co děláme a pro koho?

Prioritou sekce psychologie je výuka a výzkumná činnost. Sekce zajišťuje výuku obecné, vývojové, sociální a zdravotnické psychologie a patopsychologie, ve studijním programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika – vychovatelství výuku pedagogické psychologie. Zaměřuje se na problematiku závislostí, krizové intervence a komunikace. Participuje na rozvoji dalšího a celoživotního vzdělávání.

 

Proč existujeme?

V oblasti vzdělávání je hlavním cílem sekce podílet se na přípravě kvalifikovaných odborníků pro aplikační sféru, neboť znalosti psychologie tvoří podstatnou součást jejich profesního profilu.    

 

Kam směřujeme?

V souladu s aktuálními trendy v oblasti psychologie se zaměřujeme na rozšíření spektra poznatkového a dovednostního potenciálu a tvůrčích aktivit studentů a pedagogů.