Nutriční terapie

Nutriční terapie

Studijní program

Nutriční terapie

Kód studijního programu
B0915P360014
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková

T/ +420 389 037 734

E/

informace pro uchazeče informace pro studenty