Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP)

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP)

Aktuality

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP)

Ředitelka ústavu prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
T/ +420 389 037 400
E/ tothova@zsf.jcu.cz
Sekretariát Jana Vrbová
T/ +420 389 037 401
E/ jvrbova@zsf.jcu.cz
U Výstaviště 26, 370 05 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče garantuje a organizuje vzdělávání ve studijních programech Ošetřovatelství na všech úrovních, tzn. v bakalářském, magisterském a doktorském studiu - porodní asistence v bakalářském studijním oboru Porodní asistentka a v programu Specializace ve zdravotnictví v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář. V bakalářském programu je akreditovaná i anglická verze studijního oboru Všeobecná sestra. Ústav zajišťuje výuku ošetřovatelských předmětů ve všech zdravotnických oborech, jejichž vzdělávání fakulta poskytuje. Profesionální příprava studentů je založena na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu. Prestižní záležitostí ústavu je i získání akreditace pro habilitační a profesorské řízení v oboru Ošetřovatelství.

Zobrazit více...

Členové ústavu jsou dle své odbornosti rozděleni do tří úseků: ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladná péče. V rámci popularizace působí řada pracovníků ústavu v národních i mezinárodních profesních organizacích, např. Association for Common European Nursing Diagnoses (ACENDIO), European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG), INC Research Network, The Society of Hungarian Scientists and Scholars Associated by the Hungarian Academy of Science a ve vědeckých či oborových radách. Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče využívá možnosti programů Erasmus i dalších finančních zdrojů, např. grantů či rozvojových programů v rámci výměnných pobytů pedagogů a studentů. Získané zkušenosti z těchto zahraničních pobytů jsou pak postupně zaváděny do výuky jak z pohledu didaktického přístupu, tak i v oblasti multikulturní problematiky a komunikace. Pedagogičtí pracovníci i studenti doktorského programu každoročně participují na mezinárodních konferencích. Intenzivně probíhá i spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na zkvalitnění výuky a vzdělávání zahraničních studentů (Joint Degree studijní program).

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče kromě teoretické výuky zajišťuje odbornou praxi v bakalářských studijních oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář a v magisterském navazujícím oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, dále zajišťuje ošetřovatelskou praxi v dalších studijních programech zdravotnického zaměření.

Velká část praktické výuky je realizována na hlavním akreditovaném klinickém pracovišti, a to v Nemocnici České Budějovice, a. s., na všech úrovních péče. Praktická výuka v primární péči ve studijních programech Ošetřovatelství a Porodní asistence je realizována v ordinacích praktických lékařů a gynekologů, dále probíhá v agenturách domácí péče a hospicových zařízeních. Praktická výuka v oboru Zdravotnický záchranář probíhá v lůžkových zdravotnických zařízeních, na standardních odděleních i specializovaných jednotkách a urgentních příjmech, dále v Záchranné službě a v neposlední řadě i v rámci součinnostního cvičení složek IZS.