Informace ústavu

Informace ústavu

První výzva

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

srdečně vás zveme na IX. mezinárodní ošetřovatelské dny Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči konané 15. - 16. září 2016 v Českých Budějovicích. Pozvání je adresováno představitelům vzdělávání v ošetřovatelství a porodní asistenci a praxi a všem, kteří se podílejí nebo mají zájem o rozvoj těchto oborů. Od letošního roku rozšiřujeme tématiku o neodkladnou péči. Proto rádi uvítáme zástupce z tohoto oboru a jejich příspěvky. Jednotlivé oborové sekce se budou zabývat legislativou, právem a etikou, klinickou, komunitní a multikulturní péčí, vzděláváním, výzkumem a příklady dobré praxe. Prosím zaznamenejte si termín. Více informací očekávejte v druhé výzvě. Prosím předejte tuto informaci.

Na vaši účast se těší organizátoři sympozia.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče